ކ. މާލެ
|
9 ޖެނުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 00:58
ބެކެންބާއު 2006 ވަނަ އަހަރު، އޭރު ޖަރމަނީގެ ވަރލްޑްކަޕް އޮގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީގެ ރައީސް
ބެކެންބާއު 2006 ވަނަ އަހަރު، އޭރު ޖަރމަނީގެ ވަރލްޑްކަޕް އޮގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީގެ ރައީސް
ރޮއިޓާސް
ބެކެންބާއު މަރުވުން
ޖަރުމަނުގެ ފުޓްބޯޅަ ޝަހުސިއްޔަތު ބެކެންބާއު މަރުވެއްޖެ
 
މަރުވިއިރު އުމުރަކީ 78 އަހަރު

ޖަރުމަނުގެ ފުޓްބޯޅަ ޝައހުސިއްޔަތު ފްރޭންކް ބެކެންބާއު މަރުވެއްޖެ އެވެ. އޭނާ މަރުވިއިރު އުމުރަކީ 78 އަހަރެވެ.

ޖަރުމަނު ދުށް އެންމެ މޮޅު އެއް ކުޅުންތެރިޔާ އަކީ ފުޓްބޯޅައިގެ ދުނިޔޭގައި އިހުތިރާމާއި ލޯބި ހޯދާފައިވާ ޝަހުސިއްޔަތެކެވެ. އޭނާ އަކީ ވެސްޓް ޖަރމަނީއާއެކު 1974 ވަނަ އަހަރު ވަރލްޑްކަޕް އުފުލާލި ޑިފެންޑަރެކެވެ. އޭގެފަހުން ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި 1990 ވަނަ އަހަރު ވަރލްޑް ކަޕް ހޯދިއެވެ. 1966 ވަނަ އަހަރުގެ ވަރލްޑްކަޕްގައި 4 ގޯލް ޖެހިއެވެ. އޭރު އޭނާއަށް އެންމެ 20 އަހަރެވެ. އެމުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ޒުވާން ކުޅުންތެރިއަކީ ވެސް ބެކެންބާއު އެވެ. އެމުބާރާތުގައި ބެކެންބާއު ކުޅުނީ މިޑްފީލްޑަރަކަށެވެ. 1972 ވަނަ އަހަރު ޔޫރަޕިއަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ވެސް އުފުލާލި ބެކެންބާއު ވަނީ ދެ ފަހަރު ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑްވެސް ހޯދާފައެވެ. ބަޔާން މިއުނިކަށް 582 މެޗު ކުޅެދިނެވެ. ޖަރުމަނުގެ އެންމެ ބޮޑަތި މުބާރާތްތައް ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައާއި ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި ހޯދިއެވެ. ވެސްޓް ޖަރމަނީ ޓީމަށް ބެކެންބާއު 103 މެޗު ކުޅުނެވެ. ބެކެންބާއު މަރުވުމާ ގުޅިގެން ޖަރުމަނުގެ އެއްވަނަ ކްލަބް ބަޔާން މިއުނިކުން ބުނީ ބެކެންބާއުއާ ނުލާ އެކްލަބް މިއަދު އެހިސާބުގައި ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ.

ބެކެންބާއު މަރުވީ އާދިއްތަ ދުވަހުއެވެ. ނަމަވެސް އާއިލާއިން އެކަން އިއުލާނުކުރީ ހޯމަ ދުވަހު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް