ކ. މާލެ
|
7 ޖެނުއަރީ 2024 | އާދީއްތަ 21:46
ސްކޫލު ދަރިވަރުންތަކެއް އެސެމްބްލީއެއްގައި
ސްކޫލު ދަރިވަރުންތަކެއް އެސެމްބްލީއެއްގައި
ކަލާފާނު ސްކޫލު
ދިރާސީ އަހަރު
ސްކޫލު ޗުއްޓީ އަނެއްކާވެސް ޑިސެމްބަރަށް ބަދަލުކުރަނީ
 
މި ބަދަލާއެކު، ޖުލައި މަހު ތިން ހަފުތާގެ ޗުއްޓީއެއް ލިބޭއިރު، ޑިސެމްބަރު މަހު ހަތަރު ހަފުތާގެ ޗުއްޓީއެއް ލިބޭނެ

ދިރާސީ އައު އަހަރުގެ ފެށުން، 2026 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީއަށް ބަދަލުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޕްރިންސިޕަލް ސެކްރެޓަރީ ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އޮން ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ އަބްދުﷲ ނާޒިމް ވިދާޅުވީ، އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސްކޫލުގެ ބޮޑު ޗުއްޓީ ލިބޭނީ ޑިސެމްބަރުގައި ކަމަށެވެ.

އަދި އެ ބަދަލު ޖުމްލަ ދެ އަހަރުން ގެނައުމަށް ނިންމީ، އޭގެ ސަބަބުން ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުމަށް އަންނާނެ ބަދަލުތައް ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން ކުއްލިއަކަށް އެ ބަދަލު ނުގެނައުމަށް ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ތައުލީމީ ކަލަންޑަރަށް މަދުމަދުން ގެނެވޭ އިސްލާހުތަކަކާއެކު، ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރު ތެރޭގައި އެކަމަށް ހައްލު ހޯދުމަކީ އޭގެ ބޭނުން ކަމަށް ނާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ނާޒިމް ވިދާޅުވީ މި ބަދަލާއެކު، ޖުލައި މަހު ތިން ހަފުތާގެ ޗުއްޓީއެއް ލިބޭއިރު، ޑިސެމްބަރު މަހު ހަތަރު ހަފުތާގެ ޗުއްޓީއެއް ދަރިވަރުންނަށް ލިބޭނެކަމަށެވެ.

ކޮވިޑުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ތައުލީމީ ދިރާސީ އަހަރުގެ ފެށުން އޮގަސްޓަށް ބަދަލުކުރީ ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ސަރުކާރުގައި، 2021 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެގޮތުން އޭރު އެގޮތަށް ނިންމީ ކޮވިޑުގެ ސަބަބުން ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުމާއި އިމްތިހާނުތަކަށް އައި ބަދަލުތަކާއެކު، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ވަރަށް ގިނަ ބައެއް އެދުމުގެ މަތިންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް