ކ. މާލެ
|
5 ޖެނުއަރީ 2024 | ހުކުރު 11:59
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު އެރިކް ޓެން ހާގް
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު އެރިކް ޓެން ހާގް
ރޮއިޓާސް
މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް
ރަޓްކްލިފޭ އާއި އަހަރެންގެ ހިޔާލު ވަރަށް އެއްގޮތް: ޓެން ހާގް
 
ޔުނައިޓެޑް އޮތީ އެއްވަނާގައިވާ ލިވަޕޫލަށްވުރެ 14 ޕޮއިންޓް މަދުކޮށް

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ އަލަށް ގުޅުނު ހިއްސާދާރު ޖިމް ރަޓްކްލިފޭ އާއި އޭނާގެ ހިޔާލު ވަރަށް އެއްގޮތް ކަމަށް ކޯޗު އެރިކް ޓެން ހާގް ބުނެފި އެވެ.

އޭނާ މިހެން ބުނީ ޔުނައިޓެޑްގެ 25 ޕަސެންޓް ހިއްސާ ގަތް ރަޓްކްލިފޭ އެ ކުލަބުގެ ޓްރޭނިން ގްރައުންޑަށް ދިއުމުން ބައްދަލުކުރުމަށްފަހު އެވެ.

އަހަރުމެން ވަރަށް ގިނަ ވަގުތު މަޝްވަރާކުރިން. އެތައް ގަޑިއިރެއް އެކުގައި ތިބިން. އަހަރުމެންގެ ހިޔާލު ވަރަށް އެއްގޮތް. އަހަރުމެން މިތިބީ އެއް ވިސްނުމެއްގައި
ޓެން ހާގް

އޭނާ ބުނީ ޔުނައިޓެޑް ހިންގުމަށް ރަޓްކްލިފޭ ބަދަލުތަކެއް ގެންނާނެ ކަމަށާއި އަދި ޓީމު ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ ޕްލޭނެއް ވެސް ގެންގުޅޭ ކަމަށެވެ. އަދި ދެ މީހުންގެ ހިޔާލު އެއްގޮތްވުމުން ގިނަ ކަންކަމުގައި މަސައްކަތް ކުރަން ފަސޭހަވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އަހަރުމެންގެ މަޝްވަރާތަކުގައި ވަރަށްގިނަ ކަންކަމާމެދު ވާހަކަ ދެކެވުނު. އަހަރުމެން މިތިބީ އެއް ވިސްނުމެއްގައި. މީގެ ސަބަބުން ކުލަބުގެ މަސައްކަތް ތަރުތީބުކުރުމުގައި ގިނަ ފަސޭހަތަކެއް ހުންނާނެ. ޔުނައިޓެޑް ކާމިޔާބު ހޯދަންޖެހޭކަން އެއީ އެންމެނަށް ވެސް ގަބޫލުކުރެވޭ ހަގީގަގެއް
ޓެން ހާގް

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް މިވަގުތު އޮތީ އިނގިރޭސި ޕްރެމިއާ ލީގުގެ ޓޭބަލުގެ އަށް ވަނާގަ އެވެ. އެއީ 31 ޕޮއިންޓާއެކުގަ އެވެ. މިއީ އެއްވަނާގައިވާ ލިވަޕޫލަށްވުރެ 14 ޕޮއިންޓް މަދު އަދަދެކެވެ. މިހެންވެ މި ސީޒަނުގެ ޕްރެމިއާ ލީގު ޔުނައިޓެޑަށް ކާމިޔާބުނުވާނެ ކަމަށް ދެކޭ މީހުންގެ އަދަދު ގިނަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް