ކ. މާލެ
|
2 ޖެނުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 12:55
ދެކުނު ކޮރެއާގެ ބުސާން އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އިދިކޮޅު ޕާޓީގެ ލީޑަރު ލީ ޖޭ-މިޔުންގް އަށް މީހަކު ދިން ހަމަލާއަށް ފަހު ވެއްޓިފައި
ދެކުނު ކޮރެއާގެ ބުސާން އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އިދިކޮޅު ޕާޓީގެ ލީޑަރު ލީ ޖޭ-މިޔުންގް އަށް މީހަކު ދިން ހަމަލާއަށް ފަހު ވެއްޓިފައި
ރޮއިޓާސް
ދެކުނުކޮރެއާގެ އިދިކޮޅުލީޑަރު
ދެކުނު ކޮރެއާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރުގެ ކަރަށް ވަޅި ހަރައިފި
 
ހަމަލާ ދިންމީހާ ވަނީ ވަގުތުން ހައްޔަރުކޮށްފައި

ދެކުނު ކޮރެއާގެ އިދިކޮޅު ޕާޓީގެ ލީޑަރު ލީ ޖޭ-މިޔުންގްގެ ކަރަށް ވަޅިހަރައި ޒަޚަމްކޮށްލައިފިއެވެ.

ލީ އަށް ހަމަލާދީފައި ވަނީ ދެކުނުގެ ބަނދަރު ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ބުސާން އަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތެއްގައި ކަމަށް ޔޮންހަޕް ނިއުސް އެޖެންސީން ބުނެއެވެ.

ޔޮންހަޕް އިން އަންގާރަ ދުވަހު ބުނި ގޮތުގައި ލީގެ ކަނދުރާގެ ވާތް ފަރާތަށް ވަޅި ން ހަމަލާދީފައި ވަނީ ބުސާންގައި އަޅަން ނިންމާފައިވާ އެއާޕޯޓެއް އަޅަން އުޅޭ ސަރަހައްދަށް ދަތުރު ކުރަމުން ދަނިކޮށެވެ.

އަދި ހަމަލާދިން މީހާ ކޮންޓްރޯލްކޮށް އެތަނުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެ ނޫހުގައިވެއެވެ. 

ދައުރުވަމުންދާ ފޮޓޯތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި ލީ ބިންމަތީގައި އޮށޯވެގެން އޮންނެވިއިރު، އޭނާގެ ސަޕޯޓަރުން ވަށާލައިގެން ތިބިތަން ފެނެއެވެ.

ފަރުވާ ދިނުމަށްޓަކައި ލީ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް ވެސް ޔޮންހަޕްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އިދިކޮޅު މައި ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ވެރިޔާ ލީ ހޭއެރި ނަމަވެސް އޭނާގެ ސީދާ ހާލު ނޭނގޭ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ މީޑިއާތަކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މަންޒަރު ދުށް މީހުންނާއި ހަވާލާދީ ދެކުނު ކޮރެއާގެ މީޑިއާތަކުން ބުނެފައި ވަނީ ހަމަލާ ދިން މީހާ ވަޅިއެއް ފަދަ ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން ލީގެ ކަނދުރާއަށް ހަމަލާ ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

2022 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ލީ ބަލިވީ ރައީސް ޔޫން ސުކް ޔޯލް އާ ވާދަކޮށް ކުޑަ ތަފާތަކުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް