ކ. މާލެ
|
31 ޑިސެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 08:08
ގިބްސް ޔުނައިޓެޑް ކޮޅަށް ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު
ގިބްސް ޔުނައިޓެޑް ކޮޅަށް ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
29 އަހަރު ތެރޭ ނޮޓިންގހަމް ފޮރެސްޓުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށްފި
 
ނޮޓިންގހަމް ފޮރެސްޓް މޮޅުވީ 2-1 ން

29 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނޮޓިންގހަމް ފޮރެސްޓުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށްފިއެވެ.

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި މިދިޔަ 29 އަހަރު ތެރޭ ޔުނައިޓެޑްގެ މައްޗަށް ފުރަތަމަ މޮޅު ނޮޓިންގހަމް ފޮރެސްޓުން ހޯދީ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 2-1 ން ކުރި ހޯދައިގެންނެވެ. ލަނޑެއް ނުޖެހި ނިމުނު ފުރަތަމަ ހާފަށްފަހު, މެޗުގައި ފުރަތަމަ ކުރިހޯދީވެސް ނޮޓިންގހަމް ފޮރެސްޓުން ނެވެ. އެޓީމަށް ކުރިހޯދައިދިނީ ޑޮމިންގުއެޒް އެވެ. ރަޝްފޯޑް ލަނޑު ޖަހާ ޔުނައިޓެޑަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނީ 78 ވަނަ މިނިޓްގައެވެ. އެކަމަކު އެންމެ ހަތަރު މިނިޓްގެ ތެރޭގައި ނޮޓިންގހަމް ފޮރެސްޓުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ލީޑް ހޯދިއެވެ. 82 ވަނަ މިނިޓްގައި ލަނޑު ޖަހައިގެން ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު އެރިކް ޓެން ހާގް ޕްރެޝަރަށް ލީ ގިބްސް-ވައިޓް އެވެ.

މިބައްޔާއެކު މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް މިއަހަރު ނިންމާލަން ޖެހުނީ ޕްރިމިއަރ ލީގު ތާވަލްގެ 7 ވަނައިގަ އޮވެއެވެ. އެއީ 31 ޕޮއިންޓާ އެކުއެވެ. ނޮޓިންގހަމް ފޮރެސްޓް އޮތީ 20 ޕޮއިންޓާއެކު 15 ވަނާގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް