ކ. މާލެ
|
30 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 12:33
ބިން ހެލުން އައި ސަރަހައްދުތައް އޮރެންޖު ކުލައިން ފާހަގަކޮށްފައި
ބިން ހެލުން އައި ސަރަހައްދުތައް އޮރެންޖު ކުލައިން ފާހަގަކޮށްފައި
މެޓް އޮފީސް
އިންޑޮނީޝިއާގެ ސުމަތްރާ ބިން ހެލުން އައުން
އިންޑޮނީޝިއާގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަށް އައި ބިންހެލުމާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެއަށް އަސަރެއް ނުކުރާނެ: މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ
 
ސުމަތްރާއަށް މި ބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ 10 ކިލޯމީޓަރު އަޑިން

އިންޑޮނީޝިއާގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަށް އައި ބިންހެލުމާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެއަށް އެ ބިންހެލުމުގެ އަސަރެއް ނުކުރާނެ ކަމަށް މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނެފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު އިންޑޮނީޝިއާގެ ސުމަތްރާ ކައިރިން ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަށް 5.6 ގެ ބާރުމިނުގެ ބިން ހެލުމެއް ވަނީ އައިސްފައެވެ. މި ބާރުގަދަ ބިން ހެލުމާއި ގުޅިގެން މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނީ މި ކަމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް ބިންހެލުން ނުވަތަ ސުނާމީގެ އަސަރު ކުރާނެ ކަމަށް ލަފާނުކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

ސުމަތްރާއަށް މި ބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ 10 ކިލޯމީޓަރު އަޑިންނެވެ. މި ބިންހެލުމާއި ގުޅިގެން ސުނާމީގެ އިންޒާރު ނެރެފަައެއް ނުވެއެވެ.

އިންޑޮނީޝިއާގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަށް އައި ބިންހެލުމާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެއަށް އެ ބިންހެލުމުގެ އަސަރެއް ނުކުރާނެ ކަމަށް މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާއިރު، ހުކުރު ވިލޭރޭ މެންދަމުން ފެށިގެން ހެނދުނާ ހަމައަށް ރާއްޖޭގެ ދެކުނުން އައްޑޫ ހިމެނޭ ސަރަހައްދަށް ހަތަރު ބިންހެލުން އައިސްފައިވާ ކަމަށް މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ. އެންމެ ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއްގެ ގޮތުގައި ރެކޯޑް ކުރެވިފައިވަނީ 5.5 މެގްނިޓިއުޑްގެ ބިންހެލުމެވެ. ނަމަވެސް އައްޑޫ ސިޓީއާއި 900 އެއްހާ ކިލޯމީޓަރު ދުރުން އައި މި ބިންހެލުންތަކުގެ އަސަރެއް ނުކުރާ ކަމަށާއި، އަދި ބިންހެލުންތަކާއި ގުޅިގެން، ސުނާމީގެ އަސަރެއް ވެސް ނުކުރާ ކަމަށް މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް