ކ. މާލެ
|
28 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 15:23
2019 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި އެފްއޭއެމްގެ ކޮންގްރެސްގެ ތެރެއިން
2019 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި އެފްއޭއެމްގެ ކޮންގްރެސްގެ ތެރެއިން
އެފްއޭއެމް
އެފްއޭއެމް އިންތިޚާބު
އިންތިޚާބު ހުއްޓުވުމުން ބައްސާމް ބައެެއް ލިޔެކިއުންތައް ފޮނުވައިފި
 
އެކްސްކޯ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވިކަމަށް ވަނީ ލިޔެކިއުން އުފައްދާފައި

ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އިންތިޚާބު، ކަމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްއިން ހުއްޓުވުމުން، އެ އިދާރާއިން ލިޔެކިއުން ބަދަލުކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

ކަމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް މުހައްމަދު ތޮލާލް ވިދާޅުވީ، އެފްއޭއެމުން ހޯދަން ބޭނުންވި މައުލޫމާތު ކުޅިވަރާބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށާއި ކަމިޝަނަށް ފޮނުވީ އިންތިޚާބު ނުބާއްވައި ހުއްޓާލަން އެންގިފަހުން، މިއަދު ކަމަށެވެ.

އިތުބާރުހުރި ގޮތަކަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި، އެފްއޭއެމުން ލިޔެކިއުން ނުފޮނުވައި ތިބި މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ނުބާއްވައިހުރި އެކްސްކޯ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވިކަމަށް އުފެއްދި ލިޔެކިއުންތަކުގައި އެކްސްކޯ މެމްބަރުން ސޮއިކޮށްފައި ނެތުމުންނެވެ. ސޮއި ނެތްނަމަ އެ ލިޔުމެއް ސައްހައެއްނުވާނެއެވެ.

އެފްއޭއެމުގެ އިންތިޚާބީ 9 މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ފަސް މެމްބަރަކު އިސްތިއުފާދީފައިވާތީ، ލިޔެކިއުންތަކުގައި ސޮއިކުރަން އެ މެމްބަރުން ބޭނުމެއްނުވެއެވެ. ސަބަބަކީ އެއީ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަކަށް ބާއްވާފައިވާ ބައްދަލުވުންތަކަކަށް ނުވާތީއެވެ.

އެފްއޭއެމުން މިފަހަކަށް އައިސް އެކްސްކޯ ބައްދަލުވުންތައް ނުބާއްވައި ކަންކަން ނިންމަމުންދިޔައީ ވަޓްސްއަޕް ގްރޫޕެއްގައި ޚިޔާލު ހޯދައިގެންނެވެ.  

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް