ކ. މާލެ
|
28 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 12:36
އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް
އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް
އަވަސް
އެފްއޭއެމް އިންތިހާބު
ގަވާއިދާ ހިލާފުވުމުން، އެފްއޭއެމް އިންތިޙާބު ހުއްޓުވައިފި
 
ސަރުކާރުން ސާފުކޮށްދޭން އެދުނު އެއްވެސް ކަމަކަށް އެފްއޭއެމުން ޖަވާބު ދީފައިނުވޭ

ގަވާއިދާ ހިލާފުވެ، ސަރުކާރާ މުއާމަލާތްކުރުން ހުއްޓާލާފައިވާ ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އިންތިޙާބު ނުބޭއްވޭނެ ކަމަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމީ އާދީއްތަ ދުވަހު ކަމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްއިން އެފްއޭއެމަށް ފޮނުވި ސިޓީއަށް ޖަވާބު ނުދިނުމާވެސް އެކުގަ އެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު ފިޓްނަސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަންއިން މިއަދު ނެރުނު ނޫސްބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ އެފްއޭއެމުގެ އެކްސްކޯގެ 9 މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ފަސް މެމްބަރުން އިސްތިއުފާ ދީފައިވާތީވެ މިހާރު ކޯރަމް ގެއްލިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އިދާރާގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ވެސް އިސްތިއުފާ ދީފައިވާ ކަމަށާއި އެސޯސިއޭޝަން މިވަގުތު ހިނގަމުންދަނީ އަސާސީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށެވެ. މިހެންވެ ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅަ ޖަމިއްޔާ ފީފާ އާއި އޭޝިޔާގެ ފުޓްބޯޅަ ޖަމިއްޔާ އޭއެފްސީއާ މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމަންދެން އެފްއޭއެމް އިންތިހާބު ކުރިއަށް ނުގެންދިއުމަށް އެފްއޭއެމަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ނޫސްބަޔާނުގައި ވަނީ އެފްއޭއެމް އެކްސްކޯއަށް އައިސްފައިވާ އެއްވެސް ބަދަލެއްގެ ތަފްސީލް ވެސް މިނިސްޓްރީ އާއި ކަމިޝަނަރއާ ހިއްސާކޮށްފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

ކަމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް އެދިފައިވަނީ އެފްއޭއެމްގެ އިންތިހާބު ބާއްވަން ނިންމި އެކްސްކޯގެ ހަތް ކަމެއް އޮޅުން ފިލުވައިދިނުމަށެވެ. އެއީ އެކްސްކޯ ޔައުމިއްޔާ އާއި، އެކްސްކޯގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވިތަނާއި ވަގުތާއި، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވި މެމްބަރުންނާއި ނިންމުންތަކެވެ. މި މައުލޫމާތު އެފްއޭއެމުން ކަމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް އަށް ފޮނުވަން ދީފައިވަނީ އިއްޔެގެ ނިޔަލަށެވެ.

ނަމަވެސް އެފްއޭއެމުން މިއިން އެއްވެސް ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދީފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް އެއިދާރާއިން އިއްޔެ ވަނީ އަންނަ މަހު އިންތިހާބު ބާއްވަން ނިންމައި، ކެނޑިޑޭޓުންގެ ފޯމުތައް ބަލައިގެންފަ އެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް