ކ. މާލެ
|
27 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުދަ 12:54
ޓޮމް އެކުލަވާލެއްވި ޓީމުގައި ހިމެނޭ އައްޑޯއާއި ޝާހިރު
ޓޮމް އެކުލަވާލެއްވި ޓީމުގައި ހިމެނޭ އައްޑޯއާއި ޝާހިރު
ވީއޭއެމް
އެފްއޭއެމް
ޓޮމްގެ އެކްސްކޯގައި އައްޑޯއާއި ޝާހިރު
ފުޓްބޯޅަ މިހާރު އޮތް ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި ވަރަށް ބޮޑު ބާރަކަށް ވާނެ

އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ކަމަށް ވާދަކުރައްވަން މިއަދު ފޯމް ހުށަހެޅުއްވި އަހުމަދު ތާރިގު (ޓޮމް) ގެ އެކްސްކޯއިން، ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ އިތުރުން އޭޝިޔާގެ ފުޓްބޯޅައިގެވެސް ތަޖުރިބާ ބޮޑު ދެ ބޭފުޅުން ކަމަށްވާ އަބްދުލްހަމީދު އަބްދުލްޣަފޫރު (އައްޑޯ)އާއި އަހުމަދު ޝާހިރަށް ފުރުސަތު ދެއްވައިފިއެވެ.

އައްޑޯއާއި ޝާހިރަކީ ރާއްޖޭގެ އިތުރުން އޭޝިޔާގެ މޮޅު ދެ މެޗު ކޮމިޝަނަރުންނެވެ. އޭޝިޔާގެ ބޮޑު މުބާރާތްތަކާއި, ވަރުގަދަ ވާދަވެރި މެޗުތަކުގައި އައްޑޯއާއި ޝާހިރު ވަނީ މެޗު ކޮމިޝަނަރުކަން ކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެ ދެބޭފުޅުން ވަނީ މީގެ ކުރިން އެފްއޭއެމްގެ ހިންގުމުގައިވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ. އައްޑޯ ވަނީ އެފްއޭއެމްގެ ޖެނެރަލް ސެކެޓްރީކަން ކުރައްވާފައެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައަށް ބޮޑު ބަދަލެއް އައިއިރު، އެ އިދާރާ ހިންގަވަން އެކުލަވާލެއްވި އިންޓަރިމް ކޮމިޓީގެ ޗެއާމަނަކީ ޝާހިރެވެ.

2008 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބުކުރިއިރު، އެފްއޭއެމް ހިންގަމުން ދިޔައީ ޝާހިރުގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން، އިންޓަރިމް ކޮމިޓީންނެވެ. އައްޑޯއާއި ޝާހިރު އެފްއޭއެމްގެ އެކްސްކޯ އައުމަކީ ފުޓްބޯޅަ މިހާރު އޮތް ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި އިތުބާރު އުފެދުމަށް ވަރަށް ބޮޑު ބާރަކަށް ވާނެކަމަށް ފުޓްބޯޅައިގެ ތަޖުރިބާކާރުން ދެކެވަޑައިގަންނަވައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް