ކ. މާލެ
|
26 ޑިސެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 22:28
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ފްލައިޓްތަކެއް ޕާކުކޮށްފައި
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ފްލައިޓްތަކެއް ޕާކުކޮށްފައި
ވެލާނާ އެއާޕޯޓް
އޭވިއޭޝަން ފޯރަމް
އޭވިއޭޝަން ދާއިރާ ކުރިއަރުވައި، މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގެ މަޝްވަރާއަށް އޭވިއޭޝަން ފޯރަމެއް ބާއްވަނީ
 
މި ފޯރަމް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު

އޭވިއޭޝަން ދާއިރާ ކުރިއަރުވައި، އެ ދާއިރާގައި ހުރި މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދުމަށް އޭވިއޭޝަން ފޯރަމެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ނަން މަޝްހޫރު މީޑިއަމް އިވެންޓްސްއިން ބާއްވާ މި ފޯރަމް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މި ފޯރަމް ބާއްވާނެކަން އިއުލާންކޮށްފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު މީޑިއަމް އިވެންޓްސްއިން ބޭއްވި ޚާއްސަ ހަފުލާއެއްގައެވެ.

މި ފޯރަމަކީ، އެއަރލައިންސް އޮޕަރޭޝަން ކޮމިޓީ (އޭއޯސީ)ގެ ތާއީދާއެކު ބޭއްވޭ ފޯރަމެކެވެ. އެގޮތުން މި ފޯރަމުގެ ބޭނުމަކީ ރާއްޖޭގެ އޭވިއޭޝަންގެ ދާއިރާ ކުރިއަރުވައި، އެ ދާއިރާގައި ހުރި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް (އޭއޯސީ ހިމެނޭހެން) އެ ދާއިރާގެ ސްޓޭކްހޯލްޑަރުން އެއްތަންވެ، މަޝްވަރާކުރެވޭނެ ޕްލެޓްފޯމެއް ގާއިމުކުރުމެވެ.

އެގޮތުން މި ފޯރަމުގައި އޭވިއޭޝަން ދާއިރާގެ އެކި ކަންކަމުގެ މައްޗަށް މަޝްވަރާކޮށް ވާހަކަދެއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރޭގައި، އޮޕަރޭޝަނާއި، ޕޮލިސީތައް ކަނޑައެޅުމާއި އަދި ސޭފްޓީފަދަ ކަންކަން ހިމެނެއެވެ.

މި ފޯރަމް ރާވައި އަދި ހިންގާ މީޑިއަމް އިވެންޓްސްއަކީ އެފަދަ ކޯޕަރޭޓް ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ފަރާތެކެވެ. އެގޮތުން މޯލްޑިވްސް މެރިން އެކްސްޕޯ، ބިލްޑް އެކްސްޕޯ، މޯލްޑިވްސް މެރީން އިންޑަސްޓްރީ ފޯރަމް، އަދި ކޮންސްޓްރަކްޝަން ފޯރަމް ފަދަ މުހިންމު، ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވާ އަދި ބަލައިގަންނަ އިވެންޓުތައް ބާއްވައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް