ކ. މާލެ
|
26 ޑިސެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 08:50
އާޖެންޓީނާގެ ކޯޗު ލިއޮނަލް ސްކަލޯނީ އަދި ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ
އާޖެންޓީނާގެ ކޯޗު ލިއޮނަލް ސްކަލޯނީ އަދި ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ
ރޮއިޓާސް
އާޖެންޓީނާ ޤައުމީ ޓީމު
ކަމެއްގައި މެސީ ބަސް ކިޔާނީ އެންމެ ރަނގަޅަށް: ސްކަލޯނީ
 
އާޖެންޓީނާ ޤައުމީ ޓީމާ އޭނާ ހަވާލުވެ، އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަނަކަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ މީހަކީ މެސީކަން ސާބިތުވި

ދިމާވާ ކަމެއްގައި ބަސް ކިޔަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ، އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ބަސް ކިޔާނީ އެންމެ ރަނގަޅަށް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ލިއޮނަލް ސްކަލޯނީ ބުނެފި އެވެ.

ސްކަލޯނީ މިހެން ބުނީ، ޔުނިވާސޯ ވަލްޑާނޯ އަށް ދިން އިންޓަވިޔުއެއްގައި މެސީއާ ގުޅޭ ގޮތުން ސުވާލު ކުރުމުންނެވެ. ސްކަލޯނީ ބުނީ، މެސީ އަކީ ފުޓުބޯޅައިގެ ލީޑަރެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކަމެއްގައި މެސީ އަށް ބަސް ކިޔަން ޖެހިއްޖެ ނަަމަ، އަބަދު ވެސް އޭނާ ކިޔާނީ އެންމެ ރަނގަޅު ބަސް ކަމުގެ ޔަގީންކަން އޮންނަ ކަމަށް ސްކަލޯނީ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އާޖެންޓީނާ ޤައުމީ ޓީމާ އޭނާ ހަވާލުވެ، އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަނަކަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ މީހަކީ މެސީކަން ސާބިތުވި ކަމަށް ވެސް ސްކަލޯނީ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އިތުރަށް އޭނާ ބުނީ ކަންކަމުގައި ބަސް ކިޔުމުގެ އިތުރުން، މެސީ އަކީ ޓީމުގެ އެހެން ކުޅުންތެރިންނަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގައި ވެސް ނަމޫނާ ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށެވެ. ސްކަލޯނީ ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި، އޭނާގެ ޙަޔާތުގައި ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔެއް އަދި އެހެން މީހެއްގެ ފަރާތުން ވެސް އެކަހަލަ ސިފަތަކެއް ފެނިފައެއް ނުވެ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސްކަލޯނީ ބުނީ، މެސީގެ ލީޑާޝިޕަކީ އަނގަ ބަހުން ބަޔާން ކޮށްދެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އެކަން އެންމެ ރަނގަޅާށް ޔަގީން ވާނީ، އެކުގައި މަސައްކަތްކޮށް، އެކުގައި ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކުރުމުން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. މެސީއާ ސްކަލޯނީގެ ގުޅުން ކޮންމެ ވެސް ވަރަކަށް ގޯސްވެފައިވާ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން އޭނާ ބުނީ، އެކަހަލަ އެއްވެސް ކަމެއް ހިނގާފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އަބަދު ވެސް މެސީއާ ވާހަކަ ދެކެވޭކަން ފާހަގަކޮށް އޭނާ ބުނީ، އެންމެ ފަހުން އާޖެންޓީނާ އިން ބްރެޒިލާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗަށްފަހު ވެސް، ވަރަށް ގިނަ ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން މެސީއާ މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ކަމަށެވެ.

އާޖެންޓީނާގެ ކޯޗުކަމުން ސްކަލޯނީ ވަކިވާން އުޅޭ ކަހަލަ އަޑުތަކެއް ވެސް ވަނީ ފެތުރިފަ އެވެ. އަދި އެފަދަ މޭރުމަކުން އޭނާ ވެސް ވަނީ ވާހަކަ ދައްކައިފަ އެވެ. އާޖެންޓީނާ އާއެކު އޭނާ ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2026 ވަނަ އަހަރު އޮންނަ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ފަހުންނެވެ. ނަމަވެސް، އޭގެ ކުރިން އަންނަ އަހަރު އެމެރިކާގައި އޮންނަ ކޮޕާ އެމެރިކާ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތަށްފަހު، އާޖެންޓީނާގެ ކޯޗުކަމުން ސްކަލޯނީ އިސްތިއުފާ ދޭނެ ކަމަށް މީޑިއާ ތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓު ކޮށްފަ އެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން ސްކަލޯނީ ބުނީ، އޭނާ ގޮތެއް ނިންމާނީ މެސީއާ ވެސް މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު ކަމަށެވެ. އާޖެންޓީނާގެ ފުޓުބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުން އަންނަނީ ސްކަލޯނީއާ މަޝްވަރާ ކުރަމުންނެވެ. އެ ފެޑެރޭޝަނުން ބޭނުންވަނީ އާޖެންޓީނާގެ ކޯޗުކަމުގައި ސްކަލޯނީ ހުންނާށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް