ކ. މާލެ
|
19 ޑިސެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 13:20
މާސްޓަރކާޑުން ވިޔަފާރިކޮށްގެން ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އައިފޯން 15 ޕްރޯ އެއް ލިބުމުގެ ފުރުސަތު
މާސްޓަރކާޑުން ވިޔަފާރިކޮށްގެން ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އައިފޯން 15 ޕްރޯ އެއް ލިބުމުގެ ފުރުސަތު
ރާއްޖެއެމްވީ
މާސްޓަރކާޑް
މާސްޓަރކާޑުން ވިޔަފާރިކޮށްގެން ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އައިފޯން 15 ޕްރޯ އެއް
 
ކޮންމެ ހަފްތާއަކު މާސްޓަރކާޑުން މަދުވެގެން 500 ރުފިޔާގެ ވިޔަފާރިކުރުމުން ބައިވެރިވެވޭނެ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން މާސްޓަރކާޑު ބޭނުންކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ.

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ބުނީ ކޮންމެ ހަފްތާއަކު މާސްޓަރކާޑުން މަދުވެގެން 500 ރުފިޔާގެ ވިޔަފާރިކޮށްގެން ލަކީ ޑްރޯގައި ބަރިވެރިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބޭނެއެވެ. އަދި ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ގުރުއަތުން ހޮވޭ އެއް ފަރާތަކަށް އައިފޯން 15 ޕްރޯ އެއް ލިބޭނެއެވެ.

މާސްޓަރކާޑު ޑެބިޓް އަދި ކްރެޑިޓް ބޭނުންކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ. އަދި މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިޔަށްދާނީ 19 ޑިސެންބަރު 2023ން 18 ޖަނަވަރީ 2024ގެ ނިޔަލަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް