ކ. މާލެ
|
19 ޑިސެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 12:17
ޗެންނާއީގެ ބޮޑެތި މަގުތަކުގައިވަނީ ފެންބޮޑުވެފައި
ޗެންނާއީގެ ބޮޑެތި މަގުތަކުގައިވަނީ ފެންބޮޑުވެފައި
ރޮއިޓާސް
ޓެމިލްނާޑޫގައި ފެންބޮޑުވުން
ޓެމިލްނާޑޫއަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި 3 މީހުން މަރުވެ 500 އެއްހައި ފަސިންޖަރުން ރޭލްވޭތަކުގައި ތާށިވެއްޖެ
 
އިންޑިއާގެ މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ޑިޕާޓްމަންޓް (އައިއެމްޑީ) އިން ލަފާކުރާ ގޮތުގައި ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ވެސް އެ ސްޓޭޓަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހޭނެ

އިންޑިއާގެ ޓެމިލްނާޑޫގެ ދެކުނުގެ ސަރަހައްދުތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި، 3 މީހުން މަރުވެ 500 އެއްހައި ފަސިންޖަރުން ރޭލްވޭތަކުގައި ތާށިވެއްޖެ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފިއެވެ.

މިހާދިސާއާ ގުޅިގެން އިންޑިއާގެ ވައިގެ އަސްކަރިއްޔާ އާއި އަދި އެހެނިހެން ރެސްކިއު ޓީމުތަކުން ދަނީ ރިލީފް އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގަމުންނެވެ.

އިންޑިއާގެ މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ޑިޕާޓްމަންޓް (އައިއެމްޑީ) އިން ލަފާކުރާ ގޮތުގައި ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ވެސް އެ ސްޓޭޓަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހޭނެއެވެ.

ފެންބޮޑުވެ ޓްރެކްތަކަށް ލިބުނު ގެއްލުންތަކާ ގުޅިގެން ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 500 އެއްހާ ފަސިންޖަރުން ވަނީ ސޫތުކުޅި ޑިސްޓްރިކްޓްގެ ސްރީވައިކުންތަމް ރޭލްވޭ ސްޓޭޝަނުގައި ތާށިވެފައެވެ.

އިންޑިއާގެ ވައިގެ އަސްކަރިއްޔާއިން އެމީހުންނަށް އެހީގެ ސާމާނު ވައިގެ މަގުން ވެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާއިރު، އައިއޭއެފްގެ ހެލިކޮޕްޓަރުތަކުން ބޭސްފަރުވާއަށް ބޭނުންވާ މީހުން އެއާލިފްޓް ކުރާނެއެވެ.

އަދި ތާށިވެފައި ތިބި ފަސިންޖަރުން ޗެންނާއީއަށް ގެންދިއުމަށް ރޭލްވޭއޮތޯރިޓީން ހާއްސަ ރޭލެއް ހަމަޖައްސައިދޭނެއެވެ.

ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހެން ފެށުމުން އިންޑިއާގެ ވައިގެ ސިފައިންގެ ސަދަން އެއާ ކޮމާންޑުން ވަނީ އެ ގައުމުގެ އެމްއައި-17 ވީ5 ހެލިކޮޕްޓަރުތައް ރިލީފް މިޝަންގައި ބަހައްޓައިފައެވެ.

އިންޑިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ވަނީ ސޫތުކުޅި ވަސަވައްޕަޕޫރަމް ސަރަހައްދުން ގާތްގަނޑަކަށް 118 މީހުން ސަލާމަތްކޮށްފައެވެ.

އިންޑިއާގެ ދެކުނުއިރުމަތީ އައްސޭރިފަށުގައި އޮންނަ ޓެމިލްނާޑޫގައި އާންމުގޮތެއްގައި މައިގަނޑު ތިން މޫސުމެއް އޮންނައިރު އެއީ މާޗް މަހުން ފެށިގެން ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ހޫނު މޫސުމާއި ޖޫން މަހުން ފެށިގެން ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް މޫސުމީ މޫސުމާއި އޮކްޓޯބަރު މަހުން ފެށިގެން ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ނިޔަލަށް ފިނި މޫސުމެވެ.

ޓެމިލްނާޑޫއަށް އަހަރަކު އެވްރެޖްކޮށް 945 މިލިމީޓަރުގެ ވާރޭ ވެހެއެވެ. ނަމަވެސް ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި އެވްރެޖުކޮށް ވާރޭ ވެހުމާއި އެކި ފަހަރު މަތިން ހިރަފުހުގެ ހާދިސާތައް ހިނގަމުންދާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި 2019 ވަނަ އަހަރު ހަނަފަސްކަން ބޮޑުވެ، ފެނުގެ ދަތިކަން ވަނީ ބޮޑުވެފައެވެ.

2015 ވަނަ އަހަރު ބޯކޮށް ވާރޭވެހުމުގެ ސަބަބުން ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން އެ ސްޓޭޓްގެ ވެރިރަށް ޗެންނާއީގެ ބޮޑު ބައެއް ވަނީ ފެނު އަޑީގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް