ކ. މާލެ
|
15 ޑިސެންބަރ 2023 | ހުކުރު 23:16
އިސްރާއިލު ހަމަލާތަކުގައި އަނިޔާވި ދަހުދޫހާ
އިސްރާއިލު ހަމަލާތަކުގައި އަނިޔާވި ދަހުދޫހާ
ރޮއިޓާސް
އަލްޖަޒީރާގެ ނޫސްވެރިން
އިސްރާއީލުން އަލްޖަޒީރާގެ ދެ ނޫސްވެރިއަކު ޒަޚަމްކޮށްލައިފި
 
އަބޫދާގާއަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބިފައިވޭ

ޣައްޒާގެ ދެކުނުގެ ޚާން ޔޫނިސްގެ ސްކޫލަކަށް އިސްރާއީލުން ދިން ހަމަލާ ކަވަރު ކުރަމުން ދަނިކޮށް އަލްޖަޒީރާގެ އަރަބި ދެ ނޫސްވެރިއަކު ޒަޚަމްވެއްޖެއެވެ.

އަލްޖަޒީރާ އަރަބިކްގެ ޣައްޒާގެ ބިއުރޯ ޗީފް ވާއެލް ދަހުދޫހާއި ކެމެރާމަން ސަމީރު އަބޫދާގާ މީގެ ކުރިން ޚާން ޔޫނިސްގެ ފަރުހާނާ ޒަހަމްވެފައިވަނީ އިސްރާއިލުން ހާން ޔޫނިސްގެ ސްކޫލަށް ދިން ވައިގެ ހަމަލާއެއް ކަވަރު ކުރަމުން ދަނިކޮށް، ހަމަލާގެ ސަބަބުން ތޫނުއެއްޗެއް ގަޔަށް ހެރިގެންނެވެ.

ދަހުދޫހުގެ އަތަށް ތޫނުއެއްޗެއް ހެރި، ކުދިކުދި އަނިޔާތައް ލިބުމާއި ގުޅިގެން އޭނާ ވަނީ ނާސިރު ހޮސްޕިޓަލަށް ފަރުވާއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

އަލްޖަޒީރާގެ މުވައްޒަފު، ތާރިގް އަބޫ އައްޒޫމް ބުނީ، އިސްރާއީލުން ދެމުން އަންނަ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ޕެރަމެޑިކްސް އަށް އެތަނަށް ނުދެވޭތީ އަބޫދާގާ، ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދު ކައިރީގައި ގާތްގަނޑަކަށް ދެ ގަޑިއިރު ހުންނަންޖެހުނު ކަމަށެވެ. އޭނާގެ ހަށިގަނޑަށް ވެސް ވަނީ ތޫނު އެއްޗެއްގެ ބައިތަކެއް ވަދެފައެވެ. އަދި އެ ސަރަހައްދަށް އެމްބިއުލާންސަށް ދެވެނީ ވެސް އިސްރާއިލު ސިފައިންގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ. އަދި މިހާތަނަށް އައި އިރު އަބޫދާގާގެ ހާލަތު ސާފުނުވާ ކަމަށް ވެސް އަލްޖަޒީރާއިން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

ދަހުދޫހު ބުނެފައިވަނީ ހަމަލާގެ ސަބަބުން އަބޫދާގާއަށް ސީރިއަށް އަނިޔާތަކެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މަންޒަރު ދުށް މީހުން ބުނި ގޮތުގައި އެ ސްކޫލް ވަށައިގެންވާ ސަރަހައްދުގައި ހުއްޓުމެއް ނެތި ހަމަލާތައް ދިޔައީ ދެމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް