ކ. މާލެ
|
15 ޑިސެންބަރ 2023 | ހުކުރު 19:50
ލަނޑުޖެހުމަށްފަހު މާޒިޔާ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ
ލަނޑުޖެހުމަށްފަހު މާޒިޔާ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ
މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން
ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގު
ހަތަރު ލަނޑުން ޓީސީ ބަލިކޮށް، މާޒިޔާ އެއްވަނަ އަށް
 
ލީގު ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތީ މާޒިޔާއާއި އީގަލްސް އަށް

4-0 ން ޓީސީ ސްޕޯރޓްސް ކްލަބް ބަލިކޮށް, ލީގު ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ ތާވަލްގެ އެއްވަނަ އަށް ޖެހިލައިފިއެވެ.

މާޒިޔާ އެއްވަނަ އަށް ޖެހިލީ 13 މެޗުން 37 ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެންނެވެ. ދެވަނާގައި އޮތް އީގަލްސްއާ ދެމެދު އޮތީ ދެ ޕޮއިންޓްގެ ފަރަގެކެވެ. ޓީސީ އަތުން މޮޅުވި މެޗުގައި މާޒިޔާގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖެހީ މެޗު ފަށައިގެން ހަތް ވަނަ މިނިޓްގައި ބަލްބަނޮވިޗް އެވެ. އޭގެ ނުވަ މިނިޓްފަހުން ދެވަނަ ލަނޑު ޖެހީ މިޑްފީލްޑަރ އިބްރާހީމް އައިސަމް އެވެ. ފުރަތަމަ ހާފްގައި ތިންވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ހަމްޒާ މުޙައްމަދު (ހަމްޕު) އެވެ. ހަމްޕު ލަނޑު ޖެހީ ޕެނަލްޓީ އަކުންނެވެ. ހަތަރު ވަނަ ލަނޑު ވެސް ޖެހީ ބަލްބަނޮވިޗް އެވެ.

ލީގު ޗެމްޕިއަންކަމަށް ވާދަކުރަނީ މާޒިޔާއާއި އީގަލްސް އެވެ. ލީގުގެ ފަހު މެޗުގައި މިދެޓީމް ނިކުންނައިރު އެއްވަރުވިޔަސް މާޒިޔާއަށް ޗެމްޕިއަންކަން ދިފާއު ކުރެވޭނެއެވެ. އީގަލްސް އަށް އޮތީ މާޒިޔާ ބަލިކުރުމެވެ. ލީގު ޗެމްޕިއަން ކަނޑައެޅޭ މެޗަށް އީގަލްސްއާއި މާޒިޔާ ނިކުންނާނީ އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ. މިދެޓީމްވެސް ލީގުގައި މިހާތަނަށް ބަލިނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް