ކ. މާލެ
|
15 ޑިސެންބަރ 2023 | ހުކުރު 05:28
ރަޝިޔާގެ ރައީސް ލެޑިމިއަ ޕުޓިން
ރަޝިޔާގެ ރައީސް ލެޑިމިއަ ޕުޓިން
ރޮއިޓާސް
ޕެރިސް އޮލިމްޕިކްސް 2024
އަންނަ އަހަރުގެ އޮލިމްޕިކްސް އަށް ރަޝިޔާ ދާން ޖެހޭނެ: ޕުޓިން
 
ރަޝިޔާ އިން ވާދަކުރާ އެތުލީޓުންނަކީ އެ ޤައުމުގެ ދިދައިގެ ދަށުގައި ތިބޭ ބައެއްކަން އެންމެނަށް އިނގޭނެ

އަންނަ އަހަރު ފްރާންސްގައި އޮންނަ އޮލިމްޕިކްސް ގޭމްސްގައި ވާދަކުރަން ރަޝިޔާގެ އެތުލީޓުން ދިޔުމަށް ތާއީދު ކުރައްވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ޙާލަތު ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބަލަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އެ ޤައުމުގެ ރައީސް ލެޑިމިއަ ޕުޓިން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރަޝިޔާ އިން ޔޫކްރެއިނަށް ދެމުން އައި ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން، ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު އިދާރާތަކުން ވަނީ އެ ޤައުމާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިފަ އެވެ. އެގޮތުން ޔޫރަޕުގެ ފުޓުބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ (ޔުއެފާ) އާއި ދުނިޔޭގެ ފުޓުބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ (ފީފާ) އިން ވަނީ ރަޝިޔާގެ ޤައުމީ ޓީމާއި، އެ ޤައުމުގެ ކުލަބުތައް ވެސް ސަސްޕެންޑުކޮށްފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން އިންޓަނޭޝަނަލް އޮލިމްޕިކް ކޮމެޓީ (އައިއޯސީ) އިން ވެސް ވަނީ ރަޝިޔާގެ އެތުލީޓުނަށް ގޭމްސްތަކުގައި ބައިވެރިނުވެވޭނެ ކަމަށް ނިންމައިފަ އެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން ވަނީ ބައެއް ގޭމްސްތަކުގައި އެ ޤައުމުގެ އެތުލީޓުންނަށް ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދޭން ނިންމައިފަ އެވެ.

ޕެރިސް އޮލިމްޕިކް ކޮމެޓީން ވެސް ވަނީ ރަޝިޔާ އަދި ބެލަރޫސްގެ އެތުލީޓުންނަށް މަރުޙަބާ ކިޔާނެ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ. ނަމަވެސް، ރަޝިޔާ އަދި ބެލަރޫސާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް މުޅިން އުވާނުލާތީ، ބައެއް ކަހަލަ ކަންކަން ކުރުން އެތުލީޓުންނަށް މަނާ ވާނެ އެވެ. އެގޮތުން ޤައުމީ ދިދަ ބޭނުން ކުރުމާއި، ޤައުމީ ސަލާމް ޖެހުމުގެ އިތުރުން، ޓީމު ކުޅިވަރުތަކުގައި ބައިވެރިވުން މަނާ ވާނެ އެވެ.

ޕުޓިން ވިދާޅުވީ، ކޮންމެ ޙާލަތެއްގައި ވާދަކުރަން ޖެހުނު ނަމަވެސް، ރަޝިޔާ އިން ވާދަކުރާ އެތުލީޓުންނަކީ އެ ޤައުމުގެ ދިދައިގެ ދަށުގައި ތިބޭ ބައެއްކަން އެންމެނަށް އިނގޭނެ ކަމަށެވެ. ހަމަ އެހެންމެ، ނިންމުންތަކަށް އޭނާ އިޙުތިރާމް ކުރައްވާނެ ކަމަށާއި، އެތުލީޓުން ބައިވެރިވުމަށް ބާރު އަޅަނީ ވެސް އެ ސަބަބާ ހުރެ ކަމަށް ޕުޓިން ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އިތުރަށް އޭނާ ވިދާޅުވީ، އައިއޯސީގެ ނިންމުންތަކާއި، ޙާލަތު ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދިރާސާ ކުރަން ވެސް ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އޭނާ ވަނީ އޮލިމްޕިކްސް ގައި ވާދަކުރާނެ ރަޝިޔާގެ އެތުލީޓުންނަށް ފުރިހަމަ ކާމިޔާބީ އަށް ވެސް އެދޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

އަންނަ އަހަރު ޕެރިހުގައި އޮލިމްޕިކްސް ބޭއްވުމަށް ތާވަލްކޮށްފައި ވަނީ ޖުލައި 26 އިން އޯގަސްޓު 11 އަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް