ކ. މާލެ
|
12 ޑިސެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 06:42
އާޖެންޓީނާ ޤައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު ލިއޮނަލް ސްކަލޯނީ އަދި ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ
އާޖެންޓީނާ ޤައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު ލިއޮނަލް ސްކަލޯނީ އަދި ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ
ރޮއިޓާސް
އާޖެންޓީނާ ޤައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު
ސްކަލޯނީ އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުން ނިންމާނީ މެސީގެ މަޝްވަރާ އާއެކު
 
ނިންމާ ނިންމުމެއް ނިންމާނީ، އާޖެންޓީނާ ޤައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމަށް ފައިދާ ހުރި ގޮތަކަށް

އާޖެންޓީނާގެ ޤައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗުކަން ދޫކޮށްލުމާމެދު، އެންމެ ފަހުގެ ގޮތެެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީއާ މަޝްވަރާ ކުރާނެ ކަމަށް އެ ކޯޗު ލިއޮނަލް ސްކަލޯނީ ބުނެފި އެވެ.

ދާދި ފަހުން ސްކަލޯނީ ވަނީ އާޖެންޓީނާ ޤައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމުން ވަކިވާން އުޅޭ ފަދަ މޭރުމަކުން ވާހަކަ ދައްކައިފަ އެވެ. ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކޮލިފިކޭޝަންގައި އާޖެންޓީނާ އިން ވާދަވެރި ބްރެޒިލް ބަލި ކުރި މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ސްކަލޯނީ، އާޖެންޓީނާގެ ކޯޗުކަމުގައި ހުންނަން ޖެހޭނީ ވަރަށް ހިތްވަރު އަދި ބުންވަރު ހުރި މީހެއް ކަމަށެވެ. އާޖެންޓީނާގެ މީޑިއާ ތަކުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، އަންނަ އަހަރު އޮންނަ ދެކުނު އެމެރިކާ ސަރަހައްދުގެ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތަށްފަހު ސްކަލޯނީ ޤައުމީ ކޯޗުކަމުން ވަކިވާނެ އެވެ. ނަމަވެސް، އެއީ ސީދާ ވަކި ކޮން ސަބަބެއް ކަމެއް ބުނެފައެއް ނުވެ އެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން އާޖެންޓީނާގެ މީޑިއާއަކާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ސްކަލޯނީ ބުނީ، އޭނާ މެސީއާ ވާހަކަ ދައްކާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މީގެ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުން އަނެއްކާ ވެސް މެސީއާ ވާހަކަ ދައްކައި، މަޝްވަރާ ކުރާނެ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އެއަށްފަހު ނިންމާ ނިންމުމެއް ނިންމާނީ، އާޖެންޓީނާ ޤައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމަށް ފައިދާ ހުރި ގޮތަކަށް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ސްކަލޯނީއާ އާޖެންޓީނާ ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނާ މައްސަލަ ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ދެކެވެމުން އަންނަ ވާހަކަތަކަށް އޭނާ ވަނީ ރައްދު ދީފަ އެވެ. އެގޮތުން ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނާ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ޖެހިފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި، އެ އިދާރާގެ އިސްވެރިންނާ ވެސް މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އޭނާ ބުނީ އެ ނަޒަރުގައި މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށާއި، އެއީ އޭނާގެ އަމިއްލަ ޒާތީ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އާޖެންޓީނާގެ ކޯޗުކަމާ އޭނާ ހަވާލުވީ، 2018 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އޭގެ ފަހުން އޭނާ ވަނީ އެ ޓީމަށް ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދައިދީފަ އެވެ. އެގޮތުން، 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ކޮޕާ އެމެރިކާ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ އިތުރުން، ބައްރުތަކުގެ މެދުގައި ކުޅޭ ފައިނަލިސިމާ އަދި ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް އޭނާ ވަނީ އާޖެންޓީނާ އަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދީފަ އެވެ. އާޖެންޓީނާ ޤައުމީ ޓީމާ ހަވާލުވި ފަހުން ސްކަލޯނީ އާއި ކެޕްޓަން މެސީއާ ދެމެދު ވަރަށް ގާތް ގުޅުމެއް އޮވެ އެވެ. ޤައުމީ ޓީމާ ގުޅުން ހުރި ގިނަ ކަންކަމުގައި ސްކަލޯނީ މެސީއާ މަޝްވަރާ ކުރެ އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ޤަތަރުގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް އާޖެންޓީނާ އިން ކާމިޔާބު ކުރި ފަހުން، އެ ޤައުމުގެ ފުޓުބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުން ވަނީ ސްކަލޯނީގެ އެއްބަސްވުން އައު ކޮށްފަ އެވެ. އޭނާގެ އައު އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2026 ވަނަ އަހަރުގެ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕަށްފަހު އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް