ކ. މާލެ
|
11 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޯމަ 07:51
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އެތުލެޓިކޯގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އެތުލެޓިކޯގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ސްޕެނިޝް ލީގު
އެތުލެޓިކޯ އިން އަލްމޭރިއާ ބަލިކޮށްފި
 
މޮޅާއެކު އެތުލެޓިކޯ ތިން ވަނައިގައި އޮތީ 15 މެޗުން 34 ޕޮއިންޓާއެކު

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި އަލްމޭރިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑު މޮޅުވެއްޖެއެވެ.

ލީގުގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ އެތުލެޓިކޯގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު އެ ޓީމުން ކާމިޔާބު ކުރީ 2-1 އިންނެވެ.

މެޗު ފަށައިގެން ހަ ވަނަ މިނެޓުގައި އެތުލެޓިކޯ އިން ވަނީ ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ނަގައިފައެވެ. ފްރާންސްގެ އެންޓޮއިން ގްރީޒްމަން ލަނޑު ޖެހި ނަމަވެސް، ވީއޭއާރުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ރެފްރީ ވަނީ އެ ލަނޑު ބަަލައި ނުގަންނަން ނިންމައިފައެވެ. އޭގެ ފަހުން މެޗުގެ 17 ވަނަ މިނެޓުގައި އަލުން އެތުލެޓިކޯ އަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ އަލްވާރޯ މޮރާޓާއެވެ. މޮރާޓާ ލަނޑު ޖަހަން ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނީ ގްރީޒްމަންއެވެ. އޭގެ ފަސް މިނެޓު ފަހުން އެންހެލް ކޮރެއާ ވަނީ އެތުލެޓިކޯގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު ޖަހައިފައެވެ. އޭނާ އެ ލަނޑު ޖެހީ މާކޮސް ލޮރެންޓޭ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގައެވެ. އެތުލެޓިކޯ އިން ދެ ލަނޑު ޖެހި ފަހުން، މެޗުގައި އަލްމޭރިއާގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު 62 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖެހީ ލިއޯ ބަޕްޓިސްޓާއޯއެވެ.

މޮޅާއެކު އެތުލެޓިކޯ ތިން ވަނައިގައި އޮތީ 15 މެޗުން 34 ޕޮއިންޓާ އެކުއެވެ. ނަމަވެސް އެތުލެޓިކޯ އަށް ވުރެ އެއް މެޗު މަދުން ކުޅެގެން ހަތަރު ވަނައިގައި ބާސެލޯނާ އަށް ވެސް ލިބެނީ 34 ޕޮއިންޓެވެ. ލީގުގައި ޖިރޯނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުން މޮޅުވެ، ބާސެލޯނާ އަށް ކުރިއަށް ޖެހިލެވޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް