ކ. މާލެ
|
9 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 19:16
ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
މާލީ ބަޔާން ހުށަހެޅުން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުއިއްޒާއި ރައީސް ސާލިހު މާލީ ބަޔާން ހުށަހަޅުއްްވައިފި
 
އީސީން ދަނީ މާލީ ބަޔާންތައް ދިރާސާކުރަމުން

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ވާދަކުރެއްވި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒާއި ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް މާލީ ބަޔާން ހުށަހަޅުއްްވައިފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ ނައިބު ރައީސް އިސްމާއިލް ހަބީބު ވިދާޅުވީ ދެ ރައީސުން ވެސް މާލީ ބަޔާން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާއިރު ކޮމިޝަނުން މިހާރު ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތަކީ މާލީ ބަޔާންތައް ދިރާސާ ކުރުން ކަމަށެވެ.

މާލީ ބަޔާންތައް ދިރާސާކޮށް ނިމުމުން ކޮމިޝަނުން އާންމުކުރާނެކަން ފާހަގަކުރައްވާ ހަބީބު ވިދާޅުވީ ލަފާ ކުރަނީ މި މަހުގެ ތެރޭގައި އެ މަސައްކަތް ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ދެ ރައީސުން މާލީ ބަޔާން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާއިރު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ވާދަކުރެއްވި ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ވެސް ވަނީ ނޮވެމްބަރު މަހު ހުށަހަޅާފައެވެ.

މާލީ ބަޔާން ހުށަހެޅެއްވި ކެންޑިޑޭޓުންނަކީ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ކެންޑިޑޭޓު އިލްޔާސް ލަބީބާއި، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓު ގާސިމް އިބްރާހިމާއި، އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރެއްވި ކެންޑިޑޭޓު ހަސަން ޒަމީލް އަދި ފާރިސް މައުމޫންގެ އިތުރުން އަމިއްލަ ގޮތުން އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވި ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރުގެ އިތުރުން އެމްއެންޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު މުހައްމަދު ނާޒިމެވެ.

މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ލިބުނީ 282،804 މީހުންނަށެވެ. އަދި ވޯޓުލާފައި ވަނީ 246،915 މީހުންނެވެ. މީގެތެރެއިން 239،027 ސައްޚަ ވޯޓު ހިމެނޭއިރު، 7،888 ވޯޓު ވަނީ ބާތިލުވެފައެވެ. ރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުން 87.31 އިންސައްތަ މީހުން ވަނީ ވޯޓުލާފައެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ފުލެޓް ލިސްޓް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްގެން ލިސްޓް މުރާޖާކޮށް ފާސްކުރަނީ
ފައިސަލްއަކީ އިތުބާރުކުރެވޭ އަދި މި ސަރުކާރު ހަމަމަގަށް އެޅުވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި މުހިންމު ބޭފުޅަކަށް ވެގެންދާނެ - ރައީސް ޞާލިޙު
ސަޕްލިމަންޓްރީ ބަޖެޓުން މަސްވެރިންނަށް ކަނޑައެޅި 100 މިލިއަން ރުފިޔާއިން މުއިއްޒު ކުރެއްވީ ހަނީމޫން ދަތުރުތަކެއް - ރައީސް ޞާލިޙު
މިއަދުގެ ސަރުކާރުން މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ދަނީ ގޮންޖައްސަވަމުން: ރައީސް ޞޯލިޙް
އިންޑިޔާއިން ފިޔާ ބޭރުނުކުރާނެ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ހިމެނުނު ނަމަވެސް ސަރުކާރުން ބުނަނީ އިންޑިޔާއިން ފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށް
ރޯދައިގެ ފަހަށް މަޖިލިސް އިންތިހާބު ބާއްވަން ގެނައި އިސްލާހު ތަސްދީގުނުކުރާތީ ކުއްލި މައްސަލައެއް
ޔާމީނާ ނުލައި އިންތިޚާބެއް ކާމިޔާބުނުވާނެކަން ރައީސް މުޢިއްޒު އަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީތޯ؟
ދިހަ މިނެޓުން ދެވޭ ދެ ރަށެއްގައި އެއާޕޯޓު، ނާޖާއިޒު މަންފާއަކަށް ނުވޭތޯ؟