ކ. މާލެ
|
10 ޑިސެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 09:10
ސައޫދީ ކްރައުން ޕްރިންސް މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން (ކ) އާއި ފީފާގެ ރައީސް ޖިއާނީ އިންފަންޓީނޯ (މ)
ސައޫދީ ކްރައުން ޕްރިންސް މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން (ކ) އާއި ފީފާގެ ރައީސް ޖިއާނީ އިންފަންޓީނޯ (މ)
ޑެއިލީ މެއިލް
ވޯލްޑްކަޕް 2034
ސައޫދީގައި ވޯލްޑްކަޕް ބާއްވާނީ 50 ޑިގްރީ ހޫނުގައި ފިނިކޮށްގެން
 
ސައޫދީ ޕްރޯ ލީގުގެ ގިނަ މެޗުތައް ކުޅެމުންދަނީ ވެސް ހޫނުން ސަލާމަތްވުމަށް ރޭގަނޑު

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގައި 2034 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑްކަޕް ބާއްވާނީ 50 ޑިގްރީ ހޫނުގައި ސްޓޭޑިއަމް ފިނިކޮށްގެން ކަމަށް އެ ގައުމުން ބުނެފިއެވެ.

ސައޫދީ ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަބްދުލްއަޒީޒް ބިން ތުރްކީ އަލް ފައިސަލް ވިދާޅުވީ އެ ޤައުމުން ބޭނުންވަނީ އެންމެ ފުރިހަމަ ވޯލްޑްކަޕް ސައޫދީގައި ބާއްވަން ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމަށްޓަކައި ވާންޖެހެނު ކޮންމެ ތައްޔާރީއެއް ވެސް ވާން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. މި ގޮތުން ވޯލްޑްކަޕް އެ އަހަރު ބާއްވާނީ ޖޫންގައިތޯ ނުވަތަ ޑިސެމްބަރުގައިތޯ ދިރާސާކުރަމުންދާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖޫން މަހު ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އާއި މެދުއިރުމަތީގެ ގިނަ ގައުމުތަކުގެ ހޫނުމިން 40 ޑިގްރީ އާއި 50 ޑިގްރީއާ ދެމެދަށް އަރައެވެ. މިހެންވެ ގަތަރުގައި 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑްކަޕް ބޭއްވީ ޑިސެމްބަރު މަހު ސްޓޭޑިއަމްތައް ފިނިކޮށްގެންނެވެ.

Advertisement

ސައޫދީ ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ސްޓޭޑިއަމްތައް ފިނިކޮށްގެން ކާމިޔާބު މުބާރާތެއް ބޭއްވިދާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ބަލަންޖެހޭ އެހެންކަންކަން ވެސް އެބަހުރި ކަމަށާއި އެކަމަށް ދިރާސާ ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ސައޫދީ ޕްރޯ ލީގަކީ ވެސް ޖޫން މަހު ބްރޭކްކުރާ ލީގެކެވެ. އަދި ސައޫދީ ޕްރޯ ލީގުގެ ގިނަ މެޗުތައް ކުޅެމުންދަނީ ވެސް ހޫނުން ސަލާމަތްވުމަށް ރޭގަނޑުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް