ކ. މާލެ
|
8 ޑިސެންބަރ 2023 | ހުކުރު 08:02
މެޗަށްފަހު ވެސްޓް ހޭމް ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
މެޗަށްފަހު ވެސްޓް ހޭމް ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
ވެސްޓްހޭމް އިން ޓޮޓްނަމް ބަލިކޮށްފި
 
ވެސްޓް ހޭމް މޮޅުވީ ފަހަތުން އަރާ

ވެސްޓް ހޭމް ޔުނައިޓެޑުން, ސީޒަން ރަނގަޅަށް ފެށި ޓޮޓްނަމް ބަލިކޮށްފިއެވެ.

ޓޮޓްނަމްގެ ދަނޑުގައި ވެސްޓް ހޭމް އިން ފުރިހަމަ މޮޅެއް ހޯދީ ފަހަތުން އަރާ 2-1 ން މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފްގެ ކުރީކޮޅު ލީޑް ނެގީ ޓޮޓްނަމް އިންނެވެ. އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ކްރިސްޓިއަން ރޮމެރޯ އެވެ. ވެސްޓް ހޭމްއަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނީ ދެވަނަ ހާފްގެ ކުރީކޮޅު ރޮމެރޯ އެވެ. މުހިއްމު މޮޅު ހޯދައިދިނީ 74 ވަނަ މިނެޓުގައި ވާޑް ޖެހި ލަނޑުންނެވެ. މެޗަށްފަހު ވެސްޓް ހޭމްގެ ކޯޗު ޑޭވިޑް މޮއިން ބުނީ މިއީ އޭނާގެ ކޯޗިންގައި ހޯދުނު އެންމެ ބޮޑު އެއް މޮޅު ކަމަށެވެ. ވެސްޓް ހޭމް އޮތީ ރަނގަޅު ފޯމެއްގައެވެ. އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ހަ މެޗުގެ ތެރެއިން ފަސް މެޗުން މޮޅުވިއެވެ. އަނެއް ކޮޅުން މިއީ ޓޮޓްނަމް އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ފަސް މެޗުގެ ތެރެއިން ބަލިވި ހަތަރު ވަނަ މެޗެވެ. ނަމަވެސް ކެޕްޓަން ސޮން ބުނީ މިކަން ބަލައިނުގަނެވޭނެ ކަމަށެވެ. ސޮން ބުނީ ކުޅުންތެރިން ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ލީގު ތާވަލްގައި ޓޮޓްނަމް އޮތީ 27 ޕޮއިންޓާއެކު ފަސް ވަނާގައެވެ. ވެސްޓް ހޭމް އޮތީ 24 ޕޮއިންޓާއެކު ނުވަ ވަނާގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް