ކ. މާލެ
|
7 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 06:32
ބާސެލޯނާގެ ގޯލު ކީޕަރު މާކް އަންދްރޭ ޓާ ސްޓެގެން
ބާސެލޯނާގެ ގޯލު ކީޕަރު މާކް އަންދްރޭ ޓާ ސްޓެގެން
ރޮއިޓާސް
ބާސެލޯނާ
ބާސެލޯނާގެ ކީޕަރު ސްޓެގެން އަށް މި ސީޒަންގައި ދެން ނުކުޅެވޭނެ
 
އޭނާ އަށް އަލުން އަނބުރާ ކުޅުމުގެ ތެރެއަށް އާދެވޭނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ ދެ މަސް ދުވަސް ފަހުން

ސްޕެއިންގެ ބާސެލޯނާގެ އެއް ނަންބަރު ގޯލު ކީޕަރު  މާކް އަންދްރޭ ޓާ ސްޓެގެން އަށް އަނިޔާވެ ކުޅުމާ ދުރަށް ދާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

ޖަރުމަނަށް ނިސްބަތްވާ ކީޕަރަށް އަނިޔާވީ ޖަރުމަނު ޤައުމީ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުމެއްގެ ތެރެއިންނެވެ. އޭގެ ފަހުން ޤައުމީ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތަކުން ވެސް އޭނާ ދުރަށް ދާން ޖެހުނުއިރު، އޭގެ ފަހުން ބާސެލޯނާގައި ވެސް އޭނާ ކުޅެފައެއް ނުވެ އެވެ. ސްޓެގެން އަށް ލިބުނީ ބުރަކަށީގެ އަނިޔާ އެކެވެ.

Advertisement

އޭގެ ފަހުން ބާސެލޯނާގެ މެޑިކަލް ޓީމުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެންމެ ފަހުގެ ޓެސްޓުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި، ސްޓެގެން އަށް ޖެހެނީ ސާޖަރީއެއް ކުރާށެވެ. އެ ސާޖަރީގެ ސަބަބުން އަހަރުގެ ބާކީ ބައި ދެން އޭނާ އަށް ނުކުޅެވޭނެ އެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ދެ ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި ސްޓެގެންގެ ސާޖަރީ ކުރާއިރު، އޭނާ އަށް އަލުން އަނބުރާ ކުޅުމުގެ ތެރެއަށް އާދެވޭނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ ދެ މަސް ދުވަސް ފަހުންނެވެ.

ސްޓެގެން އަށް އަނިޔާވެ ކުޅުމާ ދުރަށް ދާން ޖެހުނުއިރު، އޭނާ އަކީ ބާސެލޯނާގެ މުހިންމު ކުޅުންތެރިޔެކެވެ. 2014 ވަނަ އަހަރު ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވި ފަހުން އޭނާ އަންނަނީ އެ ކުލަބުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ވެސް ދައްކަމުންނެވެ. މިހާތަނަށް ސްޓެގެން ވަނީ ބާސެލޯނާ އަށް 394 މެޗު ކުޅެދީފަ އެވެ. މިހާތަނަށް އޭނާ ވަނީ ބާސެލޯނާ އާއެކު 15 ތައްޓެއް ކާމިޔާބު ކޮށްފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް