ކ. މާލެ
|
5 ޑިސެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 20:57
ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލޭޑްމިއަރ ޕޫޓިން
ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލޭޑްމިއަރ ޕޫޓިން
ރޮއިޓާރސް
ޕޫޓިން މެދުއިރުމައްޗަށް
ޕޫޓިން މެދުއިރުމައްޗަށް ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވަން ހަމަޖެހިފައިވާކަން ކްރެމްލިންއިން އިއުލާންކޮށްފި
 
ރަޝިޔާގެ ލީޑަރު މޮސްކޯގައި އީރާނުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރާވެސް ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ކްރެމްލިންއިން ބުނޭ

ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއާ ޕޫޓިން މެދުއިރުމައްޗަށް ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވަން ހަމަޖެހިފައިވާކަން ކްރެމްލިންއިން އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ.

ޕޫޓިންގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ)އާއި ސައޫދީ އަރަބިއްޔާއަށް ވަޑައިގެން، މެދުއިރުމަތީގެ މައްސަލަތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވާކަމަށާއި، އެނބުރި ވަޑައިގަތުމަށްފަހު މޮސްކޯގައި އީރާނުގެ ރައީސާވެސް ބައްދަލުކުރައްވާނެ ކަމަށް ކްރެމްލިންއިން ބުނެއެވެ.

ކްރެމްލިންގެ ތަރުޖަމާނު ޑިމިޓްރީ ޕެސްކޯވް ވިދާޅުވީ، ރަޝިއާގެ ލީޑަރު ބުދަ ދުވަހު އެ ދެ ގައުމަށް ވަޑައިގެން، ތެލުގެ ދާއިރާއިން ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާއި، އިސްރާއީލާއި ފަލަސްތީނުގެ މެދުގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ އިތުރުން، ބައިނަލްއަގުވާމީ އަދި ސަރަހައްދީ މައްސަލަތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

"އެހެން ނަމަވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އޮންނާނީ ދެ ގައުމުގެ ގުޅުމުގެ މައްސަލަ،" އޯޕެކް ޕްލަސް ފޯމެޓްގެ ތެރެއިން މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެކަން ފާހަގަކުރައްވައި ޕެސްކޯވް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސްގެ ތަރުޖަމާނުވެސް ވިދާޅުވީ، ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޕޫޓިން މޮސްކޯގައި އީރާނުގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ރައީސީއާ ބައްދަލުކުރައްވާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

އީރާނުގެ ތަސްނީމް ދައުލަތުގެ ނިއުސް އެޖެންސީން މީގެ ކުރިން ބުނެފައިވަނީ، ރައީސީގެ އަރިހުގައި ސަރުކާރުގެ އިސް ވެރިންގެ ވަފުދަކާއި އެގައުމުގެ ވިޔަފާރީގެ އަދި އިގްތިސާދީ ދާއިރާތަކުގެ މަންދޫބުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ.

ރަޝިޔާއާއި އީރާނުގެ ރައީސުން މޮސްކޯއާއި ތެހެރާނާ ދެމެދު ވިޔަފާރިއާއި، އިގްތިސާދީ އަދި ސިޔާސީ ގޮތުން އެއްބާރުލުން ދިނުމާއި، ސަރަހައްދީ އަދި ބައިނަލްއަގުވާމީ މައްސަލަތަކާއި، ޚާއްސަކޮށް ފަލަސްތީނުގެ ހާލަތާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

ޕޫޓިން މެދުއިރުމައްޗަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅަކީ ދުނިޔޭގެ ތެޔޮ އުފައްދާ އެންމެ ބޮޑު ގައުމުތައް ހިމެނޭ، އަދި ސައޫދީ އަރަބިއްޔާއާއި ރަޝިއާ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ އޯޕެކް ޕްލަސް ގްރޫޕުން ދުނިޔޭގެ ތެލުގެ ބާޒާރު ހަމައަކަށް އެޅުވުމަށް ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ގާތްގަނޑަކަށް 2.2 މިލިއަން ފީފާއަށް ތެޔޮ އުފެއްދުން މަދުކުރާނެ ކަމަށް މިދިޔަ ހަފުތާގައި އިއުލާންކޮށްފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެކެވެ.

ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ 40 އިންސައްތައަށްވުރެ ގިނަ އިންސައްތަ ހިއްސާކުރާ އެ ގްރޫޕުން އުފެއްދުންތެރިކަން ލިމިޓްކުރަން ނިންމީ، މީގެ ކުރިން އެ ގުރޫޕުން ނިންމި މިފަދަ ނިންމުމެއްގެ މުއްދަތު އަންނަ މަހު ހަމަވާތީ، ބާޒާރަށް ސަރޕްލަސްއެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު ހީވެފައި ވަނިކޮށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް