ކ. މާލެ
|
5 ޑިސެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 16:20
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
ސިވިލް ސާވިރސް ކޮމިޝަން
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި
 
މި ފުރުސަތު ހުޅުވާލީ ސީއެސްސީގެ މެންބަރަކަށް ހުންނެވި ފާތިމަތު އާމިރާގެ ދައުރު ހަމަވުމާ ގުޅިގެން

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ)ގެ މެންބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ސީއެސްސީގެ މެންބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލާން އަންގާރަ ދުވަހު އިއުލާން ކުރީ އެ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކަށް ހުންނެވި ފާތިމަތު އާމިރާގެ ދައުރު ހަމަވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

Advertisement

ރައީސް އޮފީހުން ކުރި އިއުލާނުގައި ބުނީ، ސީއެސްސީގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާން އެދޭ ފޯމު، މި މަހުގެ 18 އަދި 19 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 9:30 އިން މެންދުރު 12:30 އަށް އެ އޮފީހުން ބަލައިގަންނާނެ ކަމަށެވެ. އެ ފޯމު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.

ސީއެސްސީއަކީ ފަސް މެންބަރުންގެ ތިއްބަވާ އިދާރާއެކެވެ. އާމީރާގެ ދައުރު ހަމަވުމުން އެ ކޮމިޝަނުގައި މި ވަގުތު ތިއްބެވީ ހަތަރު މެންބަރުންނެވެ. އެއީ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނާސިހާއި ނައިބު ރައީސް އިބްރާހީމް ރަޝީދުގެ އިތުރުން ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަރުސަތާއި ފާތިމަތު ޝަރީފެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މަތިމައްޗަށް ދޮގުހެދީމަ ވާނީ ބުހުތާން ދޮގަށް: ހަމަ ބޯހަރީ!
ރައީސް ހެއްދެވީ ބޮޑު އިތުރުފުޅެއްކަން އަމީރު ހާމަކުރެއްވުމާއެކު، ރައީސް އޮފީހުގެ ޚަބަރުން އެބައި އުނިކޮށްފި
ދިވެހި ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އިނާމަށް މިއަހަރު ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި
މިހާރު ލެބޯޓްރީ ނެތް 72 ރަށުގައިވެސް މި އަހަރުގެ މޭ މަހުގެ ކުރިން ޚިދުމަތް ދޭން ފަށާނެ - ނައިބު ރައީސް
ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލުން ބޭނުންވާ ކަންކަމުގެ ދިގު ލިސްޓެއް ރައީސާއި ހިއްސާކޮށްފި
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުން އެދެމުންދާ އެލަވަންސްތައް ހޯދައިދިނުމަށް ޤާނޫނަށް އިސްލާޙު ހުށަހަޅަނީ
ގެމްބިޔާގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އެޤައުމުގެ ރައީސަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި
ކޮސޯވޯގެ މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، އެ ޤައުމުގެ ރައީސަށާއި ބޮޑުވަޒީރަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި