ކ. މާލެ
|
5 ޑިސެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 04:13
މިދިޔަ އަހަރުގެ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަންގައި ނިއު އާއި އެލްޓީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
މިދިޔަ އަހަރުގެ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަންގައި ނިއު އާއި އެލްޓީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
-
އެފްއޭއެމް
ދެވަނަ ޑިވިޝަންގައި 15 ޓީމަކުން ބައިވެރިވެއްޖެ
 
ކުރިއަށް އޮތް ދެ ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި މުބާރާތުގެ ގުރުނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވޭނެ އެފްއޭއެމުން އުންމީދު ކުރޭ

މިއަހަރުގެ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ 15 ޓީމެއް ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށް، ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ބުނެފި އެވެ.

ދެ ވަނަ ޑިވިޝަންގެ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު ފެށުމަށް އެފްއޭއެމުން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ކުރިއަށް އޮތް ދެ ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި މުބާރާތުގެ ގުރު ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވޭނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރާ ކަމަށް ވެސް އެފްއޭއެމުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. މިދިޔަ އަހަރެކޭ އެއް ގޮތަށް މިއަހަރުގެ މުބާރާތަށް ވެސް ޓީމުތަކުން އަންނަނީ ދުރާލާ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. ޚާއްސަކޮށް ޓީމުތަކުގެ މެދުގައި މުބާރާތުގެ ވާދަވެރިކަމާއި ފޯރި ވެސް ވަނީ އިތުރުވެފަ އެވެ.

މިއަހަރުގެ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަންގެ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ފެށުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ އެފްއޭއެމުން ނިންމީ ހުސްވި ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ދިމާވި އެކި އެކި ސަބަބުތަކާ ހުރެ އެފްއޭއެމުން ވަނީ މުބާރާތް ފަސް ކުރަން ނިންމައިފަ އެވެ. އެއަށްފަހު މިހާރު އަންނަނީ މުބާރާތުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ވަމުންނެވެ.

ދެ ވަނަ ޑިވިޝަންގެ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތަށް އެންމެ ދުރާލާ ތައްޔާރުވާން ފެށީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ކުލަބުކަމަށްވާ، ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކުލަބު އަދި ވިކްޓްރީސް ސްޕޯޓްސް ކުލަބެވެ. ދެ ޓީމުން ވެސް ދުރާލާ ފަރިތަކުރުންތައް ފަށާފައިވާއިރު، ދެ ޓީމުގައި ވެސް ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ކުޅުންތެރިން ހިމެނެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ދެ ޓީމުގައި ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިން ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަންގެ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރީ ބުރު ސްޕޯޓްސް ކުލަބުންނެވެ. އެއަށްފަހު މިހާރު ކުރިއަށްދާ ސީޒަންގައި އެ ޓީމު އަންނަނީ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވާދަކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް