ކ. މާލެ
|
3 ޑިސެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 21:35
ލިވަޕޫލް މޮޅުކޮށްދިން ލަނޑު ޖެހި އެލެގްޒެންޑަރ އާނޯލްޑް
ލިވަޕޫލް މޮޅުކޮށްދިން ލަނޑު ޖެހި އެލެގްޒެންޑަރ އާނޯލްޑް
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
ލިވަޕޫލަށް ފުރަތަމަ ކުރިލިބުނީ ބައި ގޯލަކުން، މޮޅުވީ ފަހު ވަގުތުގެ ދެ ލަނޑުން
 
ފުލަމް އަތުން މޮޅުވީ 4-3ން

ފަހު ވަގުތުގެ ދެ ލަނޑުން ފުލަމް އަތުން މޮޅުވެ, ލިވަޕޫލުން ޕްރިމިއަރ ލީގު ތާވަލްގެ ދެވަނައަށް ޖެހިލައިފިއެވެ.

އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ލިވަޕޫލުން ފުލަމްއާ ވާދަކޮށް ކުރި ހޯދީ 4-3ންނެވެ. މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލިވަޕޫލަށް ކުރިލިބުނީ ފުލަމް ކީޕަރު ލެނޯ އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަތް ލަނޑުންނެވެ. އޭގެ ތިން މިނިޓް ފަހުން ވިލްސަން ލަނޑު ޖަހައި ފުލަމްއަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަވެސް ކޮށްދިނެވެ. އެކަމަކު 38 ވަނަ މިނިޓްގައި މެކް އަލިސްޓަރ ލަނޑު ޖަހައި ލިވަޕޫލަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ކުރިހޯދައިދިނެވެ. ލީޑްގައި އޮވެ ލިވަޕޫލަށް ހާފް ނިންމާލަން ފުރުސަތު ނުދީ ފުލަމްއިން ވަނީ ފުރަތަމަ ހާފްގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ދެވަނަ ފަހަރަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފައެވެ. ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިނީ ޓެޓޭއެވެ. ދެވަނަ ހާފްގައި ނިކުމެ 80 ވަނަ މިނިޓްގައި ފުލަމްއިން ވަނީ މެޗުގައި ލީޑްވެސް ހޯދާފައެވެ. ލީޑް ހޯދައިދިނީ ޑި ކޯޑޯވް-ރެއިޑްއެވެ. ލިވަޕޫލުން ނަތީޖާ ހަމަހަމަކުރީ 87 ވަނަ މިނިޓްގައި، ޒުވާން އެންޑޯ ލަނޑު ޖަހައިގެންނެވެ. މިއީ އެންޑޯ ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ޖެހި ފުރަތަމަ ގޯލެވެ. ޖެހިގެން އައި މިނިޓްގައި އެލެގްޒެންޑަރ އާނޯލްޑް ލަނޑު ޖަހައި ލިވަޕޫލް މޮޅުކޮށްދިނެވެ.

Advertisement

މި މޮޅާއެކު ލިވަޕޫލް ތާވަލްގެ ދެވަނައަށް ޖެހިލީ، ކުރިން އެމަގާމުގައި އޮތް މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއަށްވުރެ އިތުރަށް މެޗެއް ކުޅެ, 31 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ސިޓީ އޮތީ 29 ޕޮއިންޓާއެކު ތިންވަނާގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް