ކ. މާލެ
|
4 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޯމަ 05:32
އިންގްލެންޑުގެ ކޯޗު ގަރެތު ސައުތުގޭޓް
އިންގްލެންޑުގެ ކޯޗު ގަރެތު ސައުތުގޭޓް
ރޮއިޓާސް
އިންގްލެންޑު ޤައުމީ ޓީމު
އިންގްލެންޑުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ސައުތުގޭޓުގެ އިތުބާރު ބޮޑު
 
އޭނާ ބުނީ ފަސް އަހަރު ވަންދެން އިންގްލެންޑު ވަނީ ދުނިޔޭގެ ގަދަ ފަސް ޓީމުގެ ތެރޭގައި ހިފަހައްޓާފައި ކަމަށް

އިންގްލެންޑުގެ ޤައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާމެދު އިތުބާރު ބޮޑު ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ގަރެތު ސައުތުގޭޓް ބުނެފި އެވެ.

ސައުތުގޭޓް މިހެން ބުނީ، އަންނަ އަހަރު ޖަރުމަނުގައި އޮންނަ ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގުރު ނެގުމަށް ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. ގުރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ސްލޮވޭނިއާ، ޑެންމާކު އަދި ސާބިއާ އާއެކު އިންގްލެންޑު ހިމެނުނީ ގުރޫޕް ސީގަ އެވެ.

ސައުތުގޭޓް ބުނީ، އެ ގުރޫޕުގައި ވިސްނަން ޖެހޭ ޓީމަކަށް އޮތީ ހަމައެކަނި ޑެންމާކު ނޫން ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ސާބިއާ އަކީ ވެސް ވަރަށް ވަރުގަދަ، މޮޅު ޓީމެއް ކަމަށެވެ. ސާބިއާ އަކީ ނުރައްކާތެރި ޓީމެއްކަން އެކި ފަހަރު މަތިން އެ މީހުން ސާބިތުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ވެސް ސައުތުގޭޓް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ތިން ވަނަ އަށް އެ ގުރޫޕުގައި އޮތް ސްލޮވޭނިއާއާ ގުޅޭ ގޮތުން ސައުތުގޭޓް ބުނީ، އެ ޓީމަކީ ވެސް ތަފާތު ޓީމެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ، އެއްވެސް ޓީމަކީ ދަށް ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ދެކުމުގެ ފުރުސަތު ފުޓުބޯޅައިގައި ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން އޭނާ ބުނީ ފީފާ ރޭންކިންގައި އިންގްލެންޑު އޮތީ ތިން ވަނައިގައި ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ފަސް އަހަރު ވަންދެން އިންގްލެންޑު ވަނީ ދުނިޔޭގެ ގަދަ ފަސް ޓީމުގެ ތެރޭގައި ހިފަހައްޓާފައި ކަމަށެވެ. އެކަމުން ދައްކައި ދެނީ އިންގްލެންޑުގެ ކުޅުންތެރިން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ. އެހެންކަމުން އިންގްލެންޑުގެ ކުޅުންތެރިންނާމެދު އަބަދު ވެސް އުންމީދު އޮންނަ ކަމަށާއި، ކުޅުންތެރިންގެ މަސައްކަތް ބަލައި ގަންނަ ކަމަށް ވެސް ސައުތުގޭޓް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އޭނާ ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި ޤަވާއިދުން އިންގްލެންޑު ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތް އެންމެނަށް ވެސް ފެންނާނެ ކަމަށެވެ. މިއަދާ ހަމައަށް އައިއިރު، އިންގްލެންޑުގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ވެސް އޭނާގެ ފުރިހަމަ އިތުބާރު އޮންނަ ކަމަށް ސައުތުގޭޓް ބުންޏެވެ.

އިންގްލެންޑުން ވަނީ އެންމެ ފަހުން 2020 ވަނަ އަހަރު އޮތް ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި ކުޅެފަ އެވެ. އެ އަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި ވާދަކޮށް އިޓަލީ އަތުން އިންގްލެންޑު ބަލިވީއިރު، ކޯޗަކަށް ހުރި ސައުތުގޭޓް އެވެ. ސައުތުގޭޓާއެކު އިންގްލެންޑުގެ އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކީ އަންނަ އަހަރުގެ ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރުމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް