ކ. މާލެ
|
2 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 19:38
ރައީސް، އެންޓިގުއާ އެންޑް ބާބިއުޑާގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން
ރައީސް، އެންޓިގުއާ އެންޑް ބާބިއުޑާގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން
ރައީސް އޮފީސް
ކޮޕް28 ކޮންފަރެންސްގެ ހަވާސާ
ކޮޕް28ގެ ހަވާސާގައި ރައީސް، އެންޓިގުއާ އެންޑް ބާބިއުޑާގެ ބޮޑުވަޒީރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
 
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން އެއް ގައުމު އަނެއް ގައުމަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުހައްމަދު މުއިއްޒު، ކޮޕް28 ކޮންފަރެންސްގެ ހަވާސާގައި، އެންޓިގުއާ އެންޑް ބާބިއުޑާގެ ބޮޑުވަޒީރު ގެސްޓޮން ބްރައުންއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ބޮޑުވަޒީރުގެ މަޝްވަރާތަކުގައި ބޮޑަށް އަލިއަޅުވާލައްވާފައިވަނީ، ތަރައްގީވަމުންދާ ކުދި ޖަޒީރާ ގައުމުތަކުން އިސްކަންދޭ ދާއިރާތައް ކަމަށްވާ ތިމާވެއްޓާއި، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން އެއް ގައުމު އަނެއް ގައުމަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުންނެވެ.

Advertisement

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ބޮޑުވަޒީރު ގެސްޓޮން ބްރައުން ވަނީ، 2024 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހު އެންޓިގުއާ އެންޑް ބާބިއުޑާގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 4 ވަނަ ކޮންފަރެންސް އޮފް ސްމޯލް އައިލެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސްޓޭޓްސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ދައުވަތު އަރުވާފައެވެ. ދެ ބޭފުޅުން މި ބައްދަލުކުރެއްވުން ނިންމަވާލެއްވީ ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި އެއްބާރުލުން އިތުރުކުރުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރައްވަމުންނެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއާއި އެންޓިގުއާ އެންޑް ބާބިއުޑާއާ ދެމެދު ސިޔާސީ ގުޅުން ގާއިމްކުރެވުނީ 2002 ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް