ކ. މާލެ
|
2 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 14:24
ޑރ. މުއިއްޒު އަދި ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު
ޑރ. މުއިއްޒު އަދި ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު
ރައީސް އޮފީސް
ކޮޕް 28 ސަމިޓް
ރާއްޖޭގައި ފަސް މިލިއަން ގަސް އިންދުމުގެ ހަރަކާތުގައި ޕާކިސްތާނުން އެހީތެރިވާނެ
 
އެމަނިކުފާނު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ އަބޫ ދާބީގެ ދުބާއީގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ކޮޕް 28 ސަމިޓްގެ 28 ވަނަ ސެޝަންގެ ހަވާސާގައި ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުއާ ބައްދަލުކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި

ރާއްޖޭގައި ފަސް މިލިއަން ގަސް އިންދުމުގެ ހަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ކަމަށް ރައީސް މުއިއްޒު ކޮޕް 28 ސަމިޓުގައި ވެ ވަޑައިގެންނެވި ވައުދު ފުއްދުމަށް، އެހީތެރިވާނެ ކަމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރު އަންވާރުލް ޙައްޤު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ އަބޫ ދާބީގެ ދުބާއީގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ކޮޕް 28 ސަމިޓްގެ 28 ވަނަ ސެޝަންގެ ހަވާސާގައި ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުއާ ބައްދަލުކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގަ އެވެ.

Advertisement

އެގޮތުން އެ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ޕާކިސްތާނުގެ ވަގުތީ ބޮޑުވަޒީރު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޢިއްޒު މަޤާމާ ޙަވާލުވެވަޑައިގަތުމާ ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނަށް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެ، ރާއްޖެއާއި ޕާކިސްތާނާ ދެޤައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ދެބޭފުޅުން ވަނީ ދެޤައުމުގެ މަސްލަހަތާއި، އެއްބައިވަންތަކަމުގެ އަސާސްތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައި، ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރެވޭނެ ދާއިރާތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ވެސް މަޝްވަރާ ކުރައްވާފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ރާއްޖޭގައި ފަސް މިލިއަން ގަސް އިންދުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދު ފުއްދުމަށް ޓަކައި، އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ވެސް ދެ ބޭފުޅުން ވަނީ އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް