ކ. މާލެ
|
2 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 09:42
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ޔޫވީގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާާޅު ކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ޔޫވީގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާާޅު ކުރަނީ
އެފްއޭއެމް
ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު
ފަހަތުން އަރައި ޔޫވީ އިން ބުރު ބަލިކޮށްފި
 
މި ނަތީޖާ އާއެކު ޔޫވީން މިފަހަރުގެ ސީޒަން ނިންމާލީ ހަ ވަނައިގައި

ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ބުރު ސްޕޯޓްސް ކުލަބާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން، ޔުނައިޓެޑު ވިކްޓްރީ (ޔޫވީ) މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ގަލޮޅު ރަސްމީ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު ޔޫވީ އިން ކާމިޔާބު ކުރީ 4-3 އިންނެވެ. މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައި ކުރި ހޯދީ ބުރުންނެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ މުޙައްމަދު ނާއިމް އެވެ. ދެ ވަނަ ހާފު ފަށައިގެން މުޙައްމަދު ހުޒައިފް ވަނީ ބުރުގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ފުޅާ ކޮށްފަ އެވެ. މެޗުގައި ޔޫވީގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު 70 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖެހީ މުޙައްމަދު ފައިހާން ފަރީން އެވެ. އޭގެ ހަތަރު މިނެޓު ފަހުން ޔޫވީ އަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީއެއް ކާމިޔާބުކޮށް، ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނީ އަރީން ޢަބްދުﷲ އިބްރާހީމް އެވެ. މެޗުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޔޫވީ އަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ 87 ވަނަ މިނެޓުގައި ޝަނާން ރަޝީދު އެވެ. މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ނާއިމް ބުރަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިން ނަމަވެސް، ލޫތު އިބްރާހީމްގެ ލަނޑާއެކު ޔޫވީ މެޗުން މޮޅުވި އެވެ.

Advertisement

މި ނަތީޖާ އާއެކު ޔޫވީން މިފަހަރުގެ ސީޒަން ނިންމާލީ ހަ ވަނައިގަ އެވެ. ކުޅުނު 14 މެޗުން އެ ޓީމަށް ވަނީ 12 ޕޮއިންޓު ލިބިފަ އެވެ. ޔޫވީ އަތުން ބަލިވި ބުރަށް ލީގުގައި ދެން އޮންނާނީ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗެވެ. އެ މެޗަށް ކުރިމަތިލާއިރު، މިހާތަނަށް ކުޅުނު 13 މެޗުން 18 ޕޮއިންޓާއެކު ބުރު އޮތީ ފަސް ވަނައިގަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް