ކ. މާލެ
|
1 ޑިސެންބަރ 2023 | ހުކުރު 22:59
ޑރ.މުއިއްޒު އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕެއިންގައި ޢަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ
ޑރ.މުއިއްޒު އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕެއިންގައި ޢަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ
ޓްވީޓަރ
ކޮޕް 28 ސަމިޓު
ރާއްޖެ-އިންޑިޔާ ގުޅުން ބަދަހި ކުރަން "ކޯ ގްރޫޕެއް" އެކުލަވާލަނީ
 
ހުކުރު ދުވަހު ކޮޕް-28 ސަމިޓުގެ ހަވާސާގައި ރައީސް މުއިއްޒު ވަނީ އިންޑިޔާގެ ބޮޑު ވަޒީރު، ނަރެންދުރަ މޯދީ އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފައި

ރާއްޖެ އާއި އިންޑިޔާއާއި ދެމެދު އޮންނަ ދާއިމީ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރުމަށް، ދެ ގައުމުގެ "ކޯ ގްރޫޕެއް" އެކުލަވާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ކޮޕް-28 ސަމިޓުގެ ހަވާސާގައި ރައީސް މުއިއްޒު ވަނީ އިންޑިޔާގެ ބޮޑު ވަޒީރު، ނަރެންދުރަ މޯދީ އާ ބައްދަލުކުރައްވައިފަ އެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރައްވަމުން އިންޑިޔާގެ ދާޚިލީ ވަޒީރުގެ ތަރުޖަމާނު، އަރިންދަމް ބަގަޗީ ވިދާޅުވީ ރައީސް މުއިއްޒު އާއި ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ބައްދަލުކުރައްވައި، ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި ގުޅުން ބަދަހި ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެކަމުގެ ތެރެއިން، ދެ ގައުމުގެ އިސް ބޭފުޅުން ހިމެނޭ ކޯ ގްރޫޕެއް އެކުލަވާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން މޯދީ އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ރައީސް މުއިއްޒު އާ އެކީ ކާމިޔާބު ބައްދަލުވުމެއް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ކަމަށާއި، އޭގެ ތެރެއިން ރާއްޖެއާއި އިންޑިޔާގެ އެކުވެރިކަން އިތުރަށް ފުޅާކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ކަމަށެވެ.

އަދި ދެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ ލާބަ އާއި މަންފާއަށްޓަކައި، ދެ ގައުމު ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ގުޅިގެން މަަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާ ކަމަށް މޯދީ ވިދާޅުވި އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް