ކ. މާލެ
|
1 ޑިސެންބަރ 2023 | ހުކުރު 20:54
މީސްލްސް ވެކްސިން ދިނުމުގެ ގައުމީ ކެމްޕެއިން އިފްތިތާހްކޮށްދެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
މީސްލްސް ވެކްސިން ދިނުމުގެ ގައުމީ ކެމްޕެއިން އިފްތިތާހްކޮށްދެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
މީސްލްސް ވެކްސިން ދިނުން
މީސްލްސް ވެކްސިން ދިނުމުގެ ގައުމީ ކެމްޕެއިން އިފްތިތާހްކޮށްފި
 
ރާއްޖެއިން ހިމަބިހި ފަދަ ބަލިތައް ނައްތާލެވިފައިވަނީ އާންމުންގެ އެއްބާރުލުމާއެކު
 
މިސްލްސް ރުބެއްލާ ވެކްސިން ކަވަރޭޖް ވަނީ 95 އިންސައްތައަށް ވުރެން މަތީގައި ހިފެހެއްޓިފައި
 
ކުރިއަށް އޮތް ދެހަފްތާ ތެރޭގައި އެކި ހިސާބުތަކުގައި ވެކްސިން ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ

ހިމަބިހި (މީސްލްސް) އަދި ރުބެއްލާއިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން މީސްލްސް ވެކްސިން ދިނުމުގެ ޤައުމީ ކެމްޕެއިން އިފްތިތާހްކޮށްފިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު މި ކެންޕޭން އިފްތިތާހްކޮށްދެއްވީ ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ސިއްހީ ވުޒާރާގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ގާސިމްއެވެ.

ރާއްޖޭގައި އެމްއާރު ވެކްސިން ތައާރަފް ކޮށްފައިވަނީ 1983 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. އަދި މިހާރުގެ ގައުމީ ވެކްސިން ތާވަލުގައި ފުރަތަމަ ޑޯޒް އުމުރުން 9 މަހުގެ ކުދިންނަށް އަދި ދެވަނަ ޑޯޒް އުމުރުން 18 މަހުގެ ކުދިންނަށް ދެވެމުންދެއެވެ. ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި މިސްލްސް ރުބެއްލާ ވެކްސިން ކަވަރޭޖް ވަނީ 95 އިންސައްތައަށް ވުރެން މަތީގައި ހިފެހެއްޓިފައި ކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

މީގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، 2017 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަކީ ހިމަބިހި ނައްތާލެވިފައިވާ ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި އަދި 2020 ވަނަ އަހަރު ރުބެއްލާ ނައްތާލެފައިވާ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމްއިއްޔާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ 2020 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއިން ޕީ.ސީއާރ ޕޮޒިޓިވް މީސްލްސްގެ ކޭސްތަކެއް ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ. މި ކޭސްތައްފެނުމާއި ގުޅިގެން 2020 ވަނަ އަހަރު މުޅި ރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލައިގެން އެމްއާރު  ކެމްޕޭނެއް ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކޮވިޑުގެ ބަލިމަޑުކަމާއެކު މި ކެމްޕެއިން މެދުކަނޑާލަން ޖެހުނު ކަމަށާއި، އޭގެ ފަހުން މިއަހަރު (2023) ގައި ހިމަބިހީގެ ކޭސްތަކެއް ފެނުމާއި ގުޅިގެން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅިފައިވާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ. 

ހިމަބިއްސަކީ ވަރަށް ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރޭ ބައްޔަކަށްވުމާއެކު، ބަލީގެ ކޭސްތައް ފެނުން މަދުކުރުމަށް މުޅި މުޖްތަމައުގެ ވެކްސިން ކަވަރޭޖް ވަރަށް މަތީގައި ހިފަހައްޓަންޖެހެއެވެ. އެހެންކަމުން މިފެށުނު ކެމްޕޭނުގެ އަމާޒަކީ 18 އަހަރާއި 49 އަހަރާއި ދެމެދުގެ މީހުންގެ (ދިވެހިންނާއި ބިދޭސީން) ތެރެއިން މީސްލްސް ވެކްސިންގެ 2 ޑޯޒް ފުރިހަމަ ނުވާ ފަރާތްތަކަށް ވެކްސިން ދިނުން ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ސިއްހީ ޚިދުމަތްތެރިންގެ ތެރެއިން މީސްލްސް ވެކްސިންގެ 2 ޑޯޒް ފުރިހަމަ ނުވާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް މި ކެމްޕޭންގެ ތެރެއިން ވެކްސިން ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ މި ކެމްޕެއިންއާއިއެކު، ކުރިއަށް އޮތް ދެހަފްތާ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ވެކްސިން ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެއިން ހިމަބިހި ފަދަ ބަލިތައް ނައްތާލެވިފައިވަނީ އާންމުންނާއި ސިއްހީ ޚިދުމަތްތެރިންނާއި ކަމާ ގުޅުންހުރި އެކިއެކި އިދާރާތަކުގެ ބައިވެރިވުމާއި އެއްބާރުލުން ލިބިގެން ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް