ކ. މާލެ
|
30 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 05:30
ބުރުގެ އައު ބޯޑު މެމްބަރުން
ބުރުގެ އައު ބޯޑު މެމްބަރުން
ބުރު ސްޕޯޓްސް ކުލަބު
ބުރު ސްޕޯޓްސް ކުލަބު
އައު ބޯޑާއެކު ބުރު ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން އުންމީދުގައި
 
ބުރުގެ ބޯޑަށް މެމްބަރުން އިންތިޚާބު ކޮށްފައި ވަނީ، ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު

ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގައި ވާދަކުރަމުން އަންނަ ބުރު ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ އައު ބޯޑަށް މެމްބަރު އިންތިޚާބު ކޮށްފި އެވެ.

ބުރުގެ ބޯޑަށް މެމްބަރުން އިންތިޚާބު ކޮށްފައި ވަނީ، ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެއަށްފަހު އައު ބޯޑުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން ވަނީ މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު، މަންހެޓަން ބިޒްނަސް ހޮޓަލުގައި ބާއްވައިފަ އެވެ. އައު ބޯޑުގެ ރައީސަކީ މުޙައްމަދު އަޙުސަން އެވެ. ނައިބު ރައީސަކަށް މުޙައްމަދު ޙަސަން އިންތިޚާބުކުރިއިރު، ޚާޒާންދާރަކީ މުޙައްމަދު ރީހާން އެވެ. ކުލަބުގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ އަކީ އަރުޝަދު އަޝްރަފް އެވެ. މީގެ އިތުރުން ބޯޑުގެ މެމްބަރުގެ ގޮތުގައި ޙަސަން ފަރުހާން މުޙައްމަދު ވެސް ވަނީ އިންތިޚާބު ކޮށްފަ އެވެ.

Advertisement

ބޯޑުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ މިއަހަރު ކުލަބުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޙަރަކާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ. ހަމައެހެންމެ، ފުޓުބޯޅަ އާއި އެހެނިހެން ދާއިރާތަކުގައި ވެސް ބުރުން ޙަރަކާތްތެރިވާނެ ގޮތާމެދު މަޝްވަރާ ކުރި އެވެ. މީގެ އިތުރުން އަންނަ އަހަރަށް ކުލަބުން ލަފާ ކުރާ ބަޖެޓާއި، ބަޖެޓުން ފައިސާ ޚަރަދު ކުރާނެ ގޮތުގެ މައުލޫމާތާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރި އެވެ.

ބުރުގެ އައު ބޯޑުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ބުރު ސްޕޯޓްސް ކުލަބު

ބުރުގެ އައު ރައީސް އަޙުސަން ވިދާޅުވީ، އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކީ ފުޓުބޯޅަ އަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން އަންނަ އަހަރަށް ތައްޔާރުވުން ކަމަށެވެ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ، ކުލަބުގެ ޙަރަކާތްތެރިކަން އިތުރުކޮށް، ފުޓުބޯޅައިގެ އިތުރުން އެހެން ކުޅިވަރުތަކާއި، ޙަރަކާތްތަކުގައި ކުލަބު ތަމްސީލު ކުރުމަށް އިސްކަމެއް ދެއްވާނެ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ބުރުން ވަނީ މިދިޔަ ސީޒަންގެ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. އެއަށްފަހު މި ސީޒަންގައި އެ ޓީމު އަންނަނީ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވާދަކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް