ކ. މާލެ
|
29 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުދަ 22:27
ޕްރޮގްރާމުގެ އެސިސްޓެންޓް ސްޓެޓިސްޓިކަލް އޮފިސަރ އަހްމަދު ރައުފް މުހައްމަދު
ޕްރޮގްރާމުގެ އެސިސްޓެންޓް ސްޓެޓިސްޓިކަލް އޮފިސަރ އަހްމަދު ރައުފް މުހައްމަދު
ރާއްޖެ އެމްވީ ރާއްޖެއެމްވީ
މަގޭ ސޯލާ ޕްރޮގްރާމް
މަގޭ ސޯލާ ޕްރޮގްރާމް: އަންނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގައި ސޯލާތައް ލިބޭވަރުވާނެ
 
ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ރާވާފައިވަނީ ސަރުކާރާއި، ޔުޓިލިޓީ ކުންފުނިތަކާއި އަދި ބޭރުގެ އެހީދޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން

ސޯލާ ހަކަތައިން ކަރަންޓު އުފައްދައި ބޭނުންކުރުމަށް ގޭބިސީތަކަށް ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން "މަގޭ ސޯލާ" އިފްތިތާޙުކޮށްފައިވާއިރު އެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން އަންނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގައި ސޯލާތައް ލިބޭވަރުވާނެ ކަމަށް ޕްރޮގްރާމުގެ އެސިސްޓަންޓް ސްޓެޓިސްޓިކަލް އޮފިސަރ އަހްމަދު ރައުފް މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައުފް ވިދާޅުވީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާ ކުރިއަށް ގެންދަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ މެދުވެރިކޮށް ކަމަށެވެ. އަންނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގައި ސޯލާތައް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރިނަމަވެސް ރީ ޓެންޑަރިންގއަށް އަލުން އިއުލާން ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ އިތުރު މުއްދަތެއް ނަގާފާނެ ކަމަށް ރައުފް ވިދާޅުވިއެވެ.

މަގޭ ސޯލާ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ވަރަށް މަދު ރަށެއް ފިޔަވާ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި، ސޯލާ ޕެނަލް ހަރުކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ސޯލާ ހަކަތައިން ކަރަންޓު އުފައްދައި ބޭނުންކުރުމަށް ގޭބިސީތަކަށް ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން "މަގޭ ސޯލާ" އިފްތިތާޙު ކޮށްފައިވަނީ ނޮވެމްބަރު 28 ގައެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި މިޕްރޮގްރާމަކީ ކަރަންޓު ބިލަށް ކުރާ ހޭދަ ކުޑަކުރުމަށާއި، ތެލުން އުފައްދާ ހަކަތަ ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރާ މިންވަރު މަދުކުރުމަށް އަމާޒުކޮށްގެން ސަރުކާރުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ރާވާފައިވަނީ ސަރުކާރާއި، ޔުޓިލިޓީ ކުންފުނިތަކާއި އަދި ބޭރުގެ އެހީދޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެންނެވެ.

މިނިސްޓްރީން ބުނީ، މިފަހަރު އިފްތިތާހް ކުރެވިގެން މިދަނީ މިޕްރޮގްރާމުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހިކަމަށެވެ. މި ފިޔަވަހީގައި ސޯލާ ޕީވީ އިން ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހަމައެކަނި ގޭބިސީތަކަށެވެ. މި ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ޖުމްލަ 3 މެގަވޮޓުގެ ސޯލާ ޕީވީ ނިޒާމުތައް ގޭބިސީތަކަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.

މިފިޔަވަހީގެ ދަށުން ސޯލާޕީވީ ނިޒާމު ހަރުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް، ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުގެ ތެރެއިން، ޔުޓިލިޓީ ކުންފުނިތައް މެދުވެރިކޮށް، ސޯލާ ޕީވީ ނިޒާމުތައް އިންސްޓޯލްމަންޓް އުސޫލުން ގަތުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށާއި، އަދި މިނިޒާމުތައް ގާއިމުކުރެވޭނީ ނެޓް މީޓަރިންގ އުޞޫލުގެ ދަށުންކަމަށްވެސް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް