ކ. މާލެ
|
29 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުދަ 08:16
ސްޓެލްކޯގެ އައު އެމްޑީ ޓްރާންސްފޯމަރު ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ސަރަހައްދަށް ވަޑައިގެންނެވުމުގެ ތެރެއިން
ސްޓެލްކޯގެ އައު އެމްޑީ ޓްރާންސްފޯމަރު ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ސަރަހައްދަށް ވަޑައިގެންނެވުމުގެ ތެރެއިން
ސްޓެލްކޯ
ސްޓެލްކޯ
މާވެޔޮ މިސްކިތް ކައިރީގައި ހުރި ޓްރާންސްފޯމަރު ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
 
މި ޓްރާންސްފޯމަރަކީ މީގެ ހަ އަހަރު ކުރިން ބެހެއްޓި ޓްރާންސްފޯމަރެއް
 
މިއީ ސްޓްލެކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމާ ހުސައިން ފަހުމީ އައްޔަން ކުރެއްވުމާއެކު އެންމެ ފުރަތަމަ ފެއްޓެވި މަސައްކަތް

މާވެޔޮ މިސްކިތް ކައިރީ މަގުމައްޗަށް ވާގޮތަށް ހުރި ޓްރާންސްފޯމަރު ނެގުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ސްޓެލްކޯއިން އަންގާރަ ދުވަހު ފަށައިފިއެވެ.

މިއީ ސްޓްލެކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް ހުސައިން ފަހުމީ އައްޔަން ކުރެއްވުމާއެކު އެންމެ ފުރަތަމަ ފެއްޓެވި މަސައްކަތެކެވެ. އޭނާ އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވީ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ.

ސްޓެލްކޯއިން ބުނި ގޮތުގައި ޓްރާންސްފޯމަރު ހުރި ސަރަހައްދާއި އެ މަގު ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް އޭގެ ސަބަބުން ތަކުލީފަކަށް ވެފައިވާތީ، ފަހުމީވަނީ އެ ސަރަހައްދަށް ވަޑައިގެން އާންމުންގެ ކިބައިން މާފަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

Advertisement

މި ޓްރާންސްފޯމަރަކީ މީގެ ހަ އަހަރު ކުރިން ބެހެއްޓި ޓްރާންސްފޯމަރެކެެވެ. މި ޓްރާންސްފޯމަރު ނެގުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައި މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އެކަން ނިންމާނެ ކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން ބުނެއެވެ.

ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ފަހުމީ އަކީ 1998 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެ ކުންފުނީގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ބޭފުޅެކެވެ. އޭނާ އެ ކުންފުންޏާ ގުޅިވަޑައިގަތީ އެކައުންޓް އެސިސްޓެންޓް ޓްރެއިނީއެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް