ކ. މާލެ
|
29 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުދަ 05:24
އަލް ނަސްރުން ކުޅުނު މެޗުގައި ރޮނާލްޑޯ
އަލް ނަސްރުން ކުޅުނު މެޗުގައި ރޮނާލްޑޯ
ޓްވިޓަރ
އަލް ނަސްރު
ރޮނާލްޑޯ އަށް ލިބުނީ ސީރިއަސް އަނިޔާއެއް ނޫން
ރޮނާލްޑޯގެ ކަރަށް އެރީ ތަދެއް ކަމަށްވުމުން، އެއީ ސީރިއަސް އަނިޔާއަކަށް ނުވެދާނެ

އަލް ނަސްރަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޕޯޗުގަލްގެ ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަށް ލިބުނީ ސީރިއަސް އަނިޔާއެއް ނޫން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު، ލުއިސް ކަސްޓްރޯ ބުނެފި އެވެ.

ރޮނާލްޑޯ އަށް އަނިޔާވެފައި ވަނީ އޭއެފްސީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި އަލް ނަސްރުން ޕާސެޕޮލިސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގަ އެވެ. އެ މެޗުގެ ދެ ވަނަ ހާފުގައި ރޮނާލްޑޯގެ ކަރަށް ލިބުނު އަނިޔާއެއްގެ ސަބަބުން މެޗުގައި އޭނާ ވަނީ ބަދަލު ވެސް ކޮށްފަ އެވެ. އަނިޔާ އާއެކު ރޮނާލްޑޯ ބަދަލުކޮށްފައިވާއިރު، މި ސީޒަންގައި އޭނާ އައީ މޮޅު ކުޅުމެއް ވެސް ދައްކަމުންނެވެ.

މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން އަލް ނަސްރުގެ ކޯޗު ކަސްޓްރޯ ބުނީ، އޭނާގެ އުންމީދަކީ އަލް ނަސްރުން ކުރިއަށް ދެން ކުޅެން އޮތް މެޗުގައި ރޮނާލްޑޯ އަށް ކުޅެވުން ކަމަށެވެ. އަދި މިހާތަނަށް ބެލި ބެލުމުގައި ރޮނާލްޑޯ އަށް ލިބުނީ ސީރިއަސް އަނިޔާއެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އޭނާ ބުނީ އަލް ނަސްރުގެ މެޑިކަލް ޓީމުން އަންނަނީ ރޮނާލްޑޯ އަށް ލިބުނު އަނިޔާ ދެނެގަންނަމުން ކަމަށާއި، އެއްޗެއް ހާމަ ކުރެވޭނީ އެއަށްފަހު ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، ރޮނާލްޑޯގެ ކަރަށް އެރީ ތަދެއް ކަމަށްވުމުން، އެއީ ސީރިއަސް އަނިޔާއަކަށް ނުވެދާނެ ކަމަށް ވެސް ކަސްޓްރޯ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އަލް ނަސްރަށް ދެން އޮންނާނީ ސައުދީ ޕްރޯ ލީގުގައި އަލް ހިލާލާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗެވެ. މިވަގުތު އަލް ހިލާލް، ލީގު ތާވަލްގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތީ އަލް ނަސްރަށް ވުރެ ހަތަރު ޕޮއިންޓު ކުރި ހޯދައިގެންނެވެ. ދެ ވަނައިގައި އަލް ނަސްރު އޮތް އިރު، ލީގު ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ދެ ޓީމަށް ވެސް އެ މެޗު ވަރަށް މުހިންމު ވާނެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
- ކޮމެންޓް