ކ. މާލެ
|
28 ނޮވެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 14:05
ޕެނަލްޓީއެއް ނޫން ކަމަށް ބުނެ ރޮނާލްޑޯ ދެކޮޅު ހަދަނީ
ޕެނަލްޓީއެއް ނޫން ކަމަށް ބުނެ ރޮނާލްޑޯ ދެކޮޅު ހަދަނީ
ޓްވިޓަރ
އޭއެފްސީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު
އަލް ނަސްރު މެޗު އެއްވަރު، ޕެނަލްޓީ ބާތިލު ކުރަން އެދުނީ ރޮނާލްޑޯ
އަލް ނަސްރަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީ ބާތިލު ކުރުމަށް އެދުނީ ރޮނާލްޑޯ

އޭއެފްސީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ގުރޫޕް ސްޓޭޖުގައި އަލް ނަސްރުން ޕާސެޕޮލިސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗު ނިމުނީ އެއްވެސް ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ކާމިޔާބު ނުކުރެވި އެވެ. މިއީ މިފަހަރުގެ އޭއެފްސީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ގުރޫޕް ސްޓޭޖުގައި އަލް ނަސްރު މޮޅު ނުވެ ނިންމާލަން ޖެހުނު ފުރަތަމަ މެޗެވެ. މެޗުގެ ކުރީކޮޅު އަލް ނަސްރަށް ވަނީ ޕެނަލްޓީއެއް ލިބިފަ އެވެ. ޕާސެޕޮލިސްގެ އޭރިޔާ ތެރެއިން އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ވެއްޓުމުން، މެޗުގެ ރެފްރީ ވަނީ އަލް ނަސްރަށް ޕެނަލްޓީ ދީފަ އެވެ. ރެފްރީގެ ނިންމުމަށް ޕާސީޕޮލިސްގެ ކުޅުންތެރިން ދެކޮޅު ހެދި އެވެ. އެ ކުޅުންތެރިންނާއެކު ރޮނާލްޑޯ ވެސް ވަނީ ރެފްރީގެ ނިންމުމާ ދެކޮޅު ހަދައިފަ އެވެ. ރޮނާލްޑޯ ރެފްރީ ގާތުން އެދުނީ އެ ޕެނަލްޓީ ބާތިލު ކޮށްދިނުމަށެވެ. އެއާއެކު، ވީއޭއާރު ބެލުމަށް ފަހު ރެފްރީ ވަނީ އޭނާގެ ނިންމުން ބަދަލު ކޮށްފަ އެވެ.

މި ނަތީޖާ އާއެކު އަލް ނަސްރު ވަނީ އޭއެފްސީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ އަނެއް ބުރަށް ދަތުރު ކޮށްފަ އެވެ. އެ ޓީމަށް ގުރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ބާކީ އެއް މެޗު ވެސް އޮންނާނެ އެވެ. ގުރޫޕް އީގެ އެއް ވަނައިގައި އަލް ނަސްރު އޮތީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު ފަސް މެޗުން 13 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. ދެ ވަނައިގައި އޮތީ ޕާސެޕޮލިސް އެވެ. އެ ޓީމަށް ފަސް މެޗުން ލިބެނީ އަށް ޕޮއިންޓެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް