ކ. މާލެ
|
28 ނޮވެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 05:40
ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރަކަށް ހަމަޖެއްސެވި ނާޒިމާ
ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރަކަށް ހަމަޖެއްސެވި ނާޒިމާ
ސަން
ކުޅިވަރާއި ހަށިހެޔޮކަމާ ބެހޭ ވުޒާރާ
ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާގެ ނައިބަކަށް ނާޒިމާ!
 
ނާޒިމާ ވަނީ، ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާ އިން، ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ރޮނގުން، ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު 2013 ވަނަ އަހަރު ހާސިލްކޮށްފައި

އައު ސަރުކާރުގެ ކުޅިވަރާއި ހަށިހެޔޮކަމާ ބެހޭ ވުޒާރާގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުގެ މަޤާމަށް، ވޮލީ ބޯޅައިގެ މަޝްހޫރު ކުޅުންތެރިޔާ އަދި ކޯޗު ޢާއިޝަތު ނާޒިމާ ހަމަޖައްސަވައިފި އެވެ.

ނާޒިމާ އަކީ ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރުގެ މައިދާނުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ފަރާތެކެވެ. އެގޮތުން ނާޒިމާ އަކީ ތިން ކުޅިވަރަކުން ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައިވާ ކުޅުންތެރިޔެކެވެ. ނާޒިމާ ވަނީ ވޮލީ ބޯޅައިގެ އިތުރުން، ބާސްކެޓު ބޯޅަ އަދި ނެޓު ބޯޅައިގައި ވެސް ފާހަގަކޮށްލެވުނު ކުޅުންތެރިޔެކެވެ. ފަހުން ވޮލީ ކުޅުން ހުއްޓާލުމަށް ފަހު ނާޒިމާ ވަނީ ވޮލީގެ ކޯޗިންގައި ވެސް މަސައްކަތް ކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން ކުލަބު ވެމްކޯގެ އަންހެން ވޮލީ ބޯޅަ ޓީމަށް އިރުޝާދުދީ، ކާމިޔާބީތައް ވަނީ ހޯދައިފަ އެވެ.

ނާޒިމާ ވަނީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގިނަ މުބާރާތްތަކެއްގައި ވެސް ވާދަކޮށްފަ އެވެ. ނާޒިމާ ވާދަކޮށްފައިވާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުބާރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް، ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތް އަދި އޭޝިއަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފަދަ މުބާރާތްތައް ހިމެނެ އެވެ.، 2008 ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށް ދިޔަ ޓްރައި ނޭޝަނަލް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ނާޒިމާ ހިމެނުނު ޓީމުން ވަނީ ރިހި މެޑަލް ހާސިލްކޮށްފަ އެވެ.

Advertisement

ނާޒިމާ ވަނީ "ހަވީރު ސްޕޯޓްސް އެވޯޑު"ގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ހޯދައިފަ އެވެ. މި އެވޯޑުގެ ދެ ވަނަ އަދި ތިން ވަނަ ވެސް ނާޒިމާ ހޯދި އެވެ. މީގެ އިތުރުން އާފަތިސް ނޫހުން 2008 ވަނަ އަހަރާއި 2009 ވަނަ އަހަރު ހޮވި އަަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު އަންހެން ވޮލީ ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ވެސް ނާޒިމާ ހޯދި އެވެ. 2009 ވަނަ އަހަރު އަދި 2010 ވަނަ އަހަރު ސަން އެފްއެމް އިން ހޮވި އަހަރުގެ ކުޅިވަރު ޝަޚުސިއްޔަތަކަށް ވެސް ހޮވުނީ ނާޒިމާ އެވެ. އޭގެ ފަހުން 2010 ވަނަ އަހަރު ވޮލީ ބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް) އިން ހޮވި އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ތިން ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ނާޒިމާ ހިނެނުއިރު، އެންމެ މޮޅު ބީޗު ވޮލީ ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ވެސް ނާޒިމާ ހޯދި އެވެ.

ކުޅިވަރުގައި ފާހަގަކޮށްލެވުނު ނާާޒިމާ އަށް ވަނީ 2008 ވަނަ އަހަރު ޒުވާނުންގެ ޤައުމީ އިނާމު ވެސް ލިބިފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ނާޒިމާ ވަނީ، ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާ އިން، ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ރޮނގުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު 2013 ވަނަ އަހަރު ހާސިލްކޮށްފަ އެވެ.

ކުޅުން ހުއްޓާލުމަށްފަހު، ކުޅިވަރު ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ވެސް ނާޒިމާ ވަނީ މަސައްކަތް ކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް)ގެ ނައިބު ރައީސްކަން ވެސް ނާޒިމާ ވަނީ ކޮށްފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް