ކ. މާލެ
|
27 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޯމަ 05:42
އިންގްލެންޑު އަދި ބާސެލޯނާގެ ކުރީގެ ކޯޗު ޓެރީ ވެނެބަލްސް
އިންގްލެންޑު އަދި ބާސެލޯނާގެ ކުރީގެ ކޯޗު ޓެރީ ވެނެބަލްސް
ރޮއިޓާސް
ޓެރީ ވެނެބަލްސް
އިންގްލެންޑާއި ބާސެލޯނާގެ ކުރީގެ ކޯޗު ޓެރީ ވެނެބަލްސް މަރުވެއްޖެ
 
އޭނާ މަރުވީއިރު އުމުރުން 80 އަހަރު

އިންގްލެންޑްގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާއި ސްޕެއިންގެ ބާސެލޯނާގެ ކުރީގެ ކޯޗު ޓެރީ ވެނެބަލްސް އުމުރުން 80 އަހަރުގައި މަރުވެއްޖެ އެވެ.

ވެނެބަލްސް މަރުވިކަން އޭނާގެ އާއިލާ އިން ހާމަކޮށްފައި ވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހު އެެވެ. އޭނާ މަރުވެފައިވާއިރު، އެހާތަނަށް އައީ ބައްޔަކަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ވެނެބަލްސްގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން 1996 ވަނަ އަހަރުގެ ޔޫރަޕިއަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ސެމީ ފައިނަލަށް އިންގްލެންޑް ދިޔަ އެވެ. ނަމަވެސް ސެމީ ފައިނަލްގައި ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ޖަރުމަނު އަތުން ބަލިވީ އެވެ.

Advertisement

އޭނާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ޓޮޓެންހަމް އިން ވަނީ 91-1990 ވަނަ އަހަރުގެ އެފްއޭ ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ އިތުރުން އޭނާ ވަނީ ސްޕެއިންގެ ބާސެލޯނާގެ އިތުރުން ކްރިސްޓަލް ޕެލަސް، ކުއީންސް ޕާކް ރޭންޖާސް އަދި ލީޑްސް ޔުނައިޓެޑަށް ވެސް އިރުޝާދު ދީފަ އެވެ. ބާސެލޯނާ އާއެކު ވެސް އޭނާ ވަނީ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދައިފަ އެވެ. ވެނެބަލްސްގެ އާއިލާ އިން ބުނީ، ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ބަލިވެ އުޅުމަށްފަހު، އޭނާ މަރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭނާގެ ވަކިވުމާއެކު އެ އާއިލާ އަށް ބޮޑު ހިތާމަވެރިކަމެއް ލިބުނު ކަމަށް ވެސް އާއިލާ އިން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ޗެލްސީން ކެރިއަރު ފެށި މިޑްފީލްޑަރު ވަނީ އިންގްލެންޑަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ދެ މެޗު ކުޅެދީފަ އެވެ. އޭނާ ވަނީ ޓޮޓެންހަމް އަށް ކުޅެ، ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި 1967 ވަނަ އަހަރު އެފްއޭ ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށް، ކުއީންސް ޕާކް ރޭންޖާސް އާއި ކްރިސްޓަލް ޕެލަސް އަށްވެސް ކުޅެފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް