ކ. މާލެ
|
26 ނޮވެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 14:42
ފިރިހެން ބައިގެ އެއް ވަނަ ހޯދި ސާއިދު ސްޕޯޓްސް
ފިރިހެން ބައިގެ އެއް ވަނަ ހޯދި ސާއިދު ސްޕޯޓްސް
އެތްލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަން
ޤައުމީ އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތް
ސާއިދު ސްޕޯޓްސް އަށް ތާރީޚީ ކާމިޔާބީއެއް
 
ސާއިދު ސްޕޯޓްސް އިން ފިރިހެން ބައިގެ އެއް ވަނަ ހޯދީ ޖުމުލަ 171 ޕޮއިންޓާއެކު

ޤައުމީ އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތުގައި ސާއިދު ސްޕޯޓްސް އިން ތާރީޚީ ކާމިޔާބީއެއް ހޯދައިފި އެވެ.

ސާއިދު ސްޕޯޓްސް އިން ވަނީ މިއަހަރުގެ ޤައުމީ އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ބައިގެ އެއް ވަނަ ޓީމުގެ މަޤާމު ހޯދައިފަ އެވެ. އެ މަގާމު ސާއިދު ސްޕޯޓްސް އިން ހޯދީ ޖުމުލަ 171 ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ. މިއީ، ފާއިތުވި 18 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދިވެހި ސިފައިންގެ ކުލަބު ނޫން ޓީމަކުން މި ބައިގެ އެއް ވަނަ ހޯދި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި އެ ޓީމަށް ލިބުނީ ދެ ވަނަ އެވެ. އެއީ ޖުމުލަ 168.5 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. މިއަހަރުގެ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ބައިގެ ތިން ވަނަ ހޯދީ، 103.5 ޕޮއިންޓާއެކު ނަސީރު ސްޕޯޓްސް އެވެ.

Advertisement

ދިވެހި ސިފައިންގެ ކުލަބުން ވަނީ 16 ފަހަރު ފިރިހެެން ބައިގެ އެއް ވަނަ ހޯދައިފަ އެވެ. އެއީ 2005، 2006، 2007، 2008، 2010، 2011، 2012، 2013، 2014، 2015، 2016، 2017، 2018، 2019، 2021 އަދި 2022 ވަނަ އަހަރު އެވެ. މީގެ ތެރެއިން 2009 ވަނަ އަހަރާއި، 2020 ވަނަ އަހަރު ޤައުމީ އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތް ބާއްވައިފައެއް ނުވެ އެވެ.

މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގެ އަންހެން ބައިގެ އެއް ވަނަ ހޯދީ، އެންމެ ފަހުން ވެސް އެ މަޤާމު ހޯދި ޓްރެކް އެންޑް ފީލްޑު އެސޯސިއޭޝަން އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް