ކ. މާލެ
|
26 ނޮވެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 08:41
މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ އައު ލޯގޯ ތައާރަފްކުރުން
މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ އައު ލޯގޯ ތައާރަފްކުރުން
ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު
އިތުރު ތިން ދާއިރާއަކުން ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު ދެނީ
 
ނޫސްވެރިންނަށް ތައުލީމާއި ތަމްރީނު ފޯރުކޮށްދޭން އިސްކަން ދޭ ކަމަށް އެމްއެމްސީން ބުނޭ
 
މި ރަސްމިއްޔާތުގައި މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ އައު ލޯގޯ ތައާރަފްކޮށްފައިވޭ

އަންނަ އަހަރު އިތުރު ތިން ދާއިރާއަކުން ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު ދޭން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހުމަދު މުސްތަފާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އޭނާ އެފަދައިން ވިދާޅުވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައެވެ. އަންނަ އަހަރު ދޭން ނިންމާފައިވާ އިތުރު އިނާމުތަކަކީ ސްޓޫޑަންޓް ޖާނަލިޒަމް، ކޮމިއުނިޓީ ނޫސް އަދި ހާއްސަ ކަވަރޭޖް ދާއިރާގެ އިނާމެވެ.

މުސްތަފާ ވިދާޅުވީ ނޫސްވެރިންނަކީ ހަމަ ހިފަހައްޓާ ބަޔަކަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ދާއިރާއިން ނޫސްވެރިންނަށް ތައުލީމާއި ތަމްރީނު ފޯރުކޮށްދޭން އިސްކަން ދޭ ކަމަށާއި އައު އިންޓާރނުންނަށް ފުރުސަތު ހޯދައިދޭން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިހާރު ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު ދޭ ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ތަހުގީގީ ނޫސްވެރިކަން، ތަރައްގީ އާއި ޝަރުއީ އަދި ގާނޫނީ ދާއިރާ، އިޖުތިމާއީ ދާއިރާ، އުންމީދީ ނޫސްވެރިޔާ، ސިޔާސީ ދާއިރާ، ވިޔަފާރި އާއި އިގްތިސާދީ ދާއިރާ، ކުޅިވަރު ދާއިރާ، ފޮޓޯ ޖާނަލިޒް ދާއިރާ، ވީޑިއޯ ޖާނަލިޒަމް ދާއިރާ، ފީޗަ ރިޕޯޓު ލިޔުމުގެ ދާއިރާއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ އައު ލޯގޯ ތައާރަފްކޮށްފައިވެއެވެ.

އެ ލޯގޯ ތައާރަފްކޮށްދެއްވީ ނާއިބު ރައީސް ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް