ކ. މާލެ
|
26 ނޮވެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 05:24
ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ބާސެލޯނާ އަދި ރަޔޯ ވަޔެކާނޯ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ބާސެލޯނާ އަދި ރަޔޯ ވަޔެކާނޯ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާސް
ސްޕެނިޝް ލީގު
ވަޔެކާނޯ ކައިރިން ބާސެލޯނާ އަށް ޕޮއިންޓެއް
 
މެޗުން ބާސެލޯނާ ސަލާމަތްވީ ވެސް ވަޔެކާނޯގެ ޑިފެންޑަރު އަތުން ފްލޯރިއަން ލެހޫން އަތުން 82 ވަނަ މިނެޓުގައި ބައި ކޮޅަށް ވަތް ލަނޑުން

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރަޔޯ ވަޔެކާނޯއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން، އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބާސެލޯނާ އެއްވަރު ވެއްޖެ އެވެ.

ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ވަޔެކާނޯގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު ނިމުނީ، ދެ ޓީމު 1-1 އިން އެއްވަރުވެގެންނެވެ. މެޗަށް ކުރިމަތިލީއިރު، ބާސެލޯނާގެ މުހިންމު ދެ ކުޅުންތެރިޔަކު ހުރީ އަނިޔާގަ އެވެ. އެއީ ސްޕެއިންގެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ ގަވީ އަދި އެ ކުލަބުގެ އެއް ނަންބަރު ގޯލު ކީޕަރު ޓާ ސްޓެެގެން އެވެ.

Advertisement

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގެ 39 ވަނަ މިނެޓުގައި ވެޔެކާނޯ އިން ވަނީ ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ނަގައިފަ އެވެ. އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ އުނާއީ ލޮޕޭޒް އެވެ. އޭގެ ފަހުން ބާސެލޯނާ އަށް ވަނީ ލަނޑު ޖަހާނެ ފުރުސަތު ލިބިފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެ ޓީމަށް ލިބުނު ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން ހިފޭ ގޮތެއް ނުވި އެވެ. މެޗުން ބާސެލޯނާ ސަލާމަތްވީ ވެސް ވަޔެކާނޯގެ ޑިފެންޑަރު އަތުން ފްލޯރިއަން ލެހޫން އަތުން 82 ވަނަ މިނެޓުގައި ބައި ކޮޅަށް ވަތް ލަނޑުންނެވެ. އޭގެ ފަހުން ބާސެލޯނާ އިން ވަނީ ލީޑު ނެގުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކޮށްފަ އެވެ.

މޮޅާއެކު ތިން ވަނަ އަށް ޖެހިލަން ލިބުނު ފުރުސަތު ބާސެލޯނާ އިން ވަނީ ނަގާލައިފަ އެވެ. މިހާތަނަށް ލީގުގައި ކުޅުނު 14 މެޗުން ބާސެލޯނާ އަށް ލިބެނީ 31 ޕޮއިންޓެވެ. އެ ޓީމަށް ވުރެ އެއް މެޗު މަދުން ކުޅެގެން ދެ ވަނައިގައި އޮތް ވާދަވެރި ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ލިބިފައި ވަނީ 32 ޕޮއިންޓެވެ. ނަމަވެސް ލީގުގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅޭ މެޗުން މޮޅުވެ، ރެއާލަށް ލީޑު ފުޅާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް