ކ. މާލެ
|
25 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 15:55
އެކްޓިން ކޮމިޝަނަރަކަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ފަރުހާދު ފިކްރީ
އެކްޓިން ކޮމިޝަނަރަކަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ފަރުހާދު ފިކްރީ
ފޭސްބުކް
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް
އެކްޓިންގ ކޮމިޝަނަރަކަށް ފަރުހާދު ފިކްރީ
 
ޑެޕިއުޓީ ކޮމީޝަނަރުންގެ މަގާމުގައި ތިބި ދެ ބޭފުޅުން ވަނީ ރިޓަޔަރ ކުރައްވާފައި
 
އޭނާ އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރީ ޕޮލިސް ބޯޑުގެ ލަފާގެ މަތިން ހޯމް މިނިސްޓަރު

އެކްޓިން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ މަގާމަށް އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ފަރުހާދު ފިކްރީ އައްޔަންކޮށްފިއެވެ.

އޭނާ އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރިކަން ހޯމް މިނިސްޓަރު އަލީ އިހުސާން ވަނީ އެކްސް މެދުވެރިކޮށް ހޮނިހިރު ދުވަހު ހާމަކުރައްވާފައެވެ.

އެކްޓިން ކޮމިޝަނަރަކަށް ފަރުހާދު އައްޔަންކޮށްފައިވަނީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި މުޙައްމަދު ހަމީދު ރިޓަރ ކުރެއްވުމުން އެކްޓިން ކޮމިޝަނަރަކަށް އައްޔަން ކުރި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރު އަބްދުލް މަންނާނު ޔޫސުފްވެސް ރިޓަޔަރ ކުރައްވާފައިވާތީއެވެ.

Advertisement

މަންނާނުގެ އިތުރުން ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރުގެ ރޭންކުގައި ހުންނެވި އަލީ ރަޝީދު ވެސް ވަނީ ހޮނހިރު ދުވަހު މަގާމުން ރިޓަޔަރ ކުރައްވާފައެވެ.

އެ ދެ ބޭފުޅުން ރިޓަޔަރ ކުރެއްވުމުން ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޕޮލިސް ބޯޑުގެ ލަފަޔާއެކު އެކްޓިން ކޮމިޝަނަރަކަށް ފަރުހާދު އައްޔަން ކުރެއްވީ ހޯމް މިނިސްޓަރެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް