ކ. މާލެ
|
25 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 16:21
ބަޔާންގެ ކޯޗު ތޯމަސް ޓުޗެލް
ބަޔާންގެ ކޯޗު ތޯމަސް ޓުޗެލް
ރޮއިޓާސް
ބަޔާން މިއުނިކް
ޓުޗެލް އަށް މުހިންމީ މޮޅުވުން
 
އޭނާ ބުނީ މެޗުގެ ނަތީޖާ އަކީ، އެއް ލަނޑުން ބަޔާން މޮޅުވުން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ބައެއް މީހުން އެއަށްވުރެ ބޮޑު ނަތީޖާ އަކަށް އުންމީދު ކޮށްފާނެ ކަމަށް

މެޗެއްގައި ގިނަ ލަނޑުތަކެއް ޖެހުން މުހިންމު ނޫން ކަމަށާއި، މުހިންމީ މޮޅުވުން ކަމަށް ބަޔާން މިއުނިކްގެ ކޯޗު ތޯމަސް ޓުޗެލް ބުނެފި އެވެ.

ޓުޗެލް މިހެން ބުނީ ޖަރުމަނު ލީގުގައި ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެ، ބަޔާން އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލުމާއެކު އެވެ. އޭނާ ބުނީ މެޗުގެ ނަތީޖާ އަކީ، އެއް ލަނޑުން ބަޔާން މޮޅުވުން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ބައެއް މީހުން އެއަށްވުރެ ބޮޑު ނަތީޖާ އަކަށް އުންމީދު ކޮށްފާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ ނަޒަރުގައި އެންމެ މުހިންމީ މެޗުން މޮޅުވުން ކަމަަށް ޓުޗެލް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން އޭނާ ބުނީ މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ބަޔާނުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކުޅުނު ކަމަށާއި، ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެހިގެން ކުޅެވުނު ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މެޗުގައި ލަނޑު ޖަހާނެ ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ވެސް ތަނަވަސްކޮށްފައިވާކަން އޭނާ ފާހަގަ ކުރި އެވެ. އިތުރަށް ޓުޗެލް ވަނީ ބަޔާނަށް ކުޅެމުން އަންނަ އިންގްލެންޑުގެ ކެޕްޓަން ހެރީ ކޭން ދައްކަމުން އަންނަ ކުޅުމަށް ވެސް ތައުރީފު ކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން މަދު ދުވަސް ކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ކޭން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ޓީމަށް ހޭނިއްޖެކަން ފާހަގަކޮށް ޓުޗެލް ބުނީ، ކޭންގެ ކުޅުމާ މެދު އޭނާ އުފާވާ ކަމަށެވެ. އަދި ބަޔާނުން ކުރިއަށް ދާން ބޭނުންވާ ގޮތާއި، ހޯދަން ބޭނުންވާ ކާމިޔާބީތަކުގައި ކޭންގެ ހިއްސާ ބޮޑުވާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ޓުޗެލް ބުނީ، އަބަދު ވެސް މަސައްކަތް ކުރަނީ އެެއް މެޗު ނިމުމާއެކު، ދެން ކުރިއަށް އޮތް މެޗަށް ތައްޔާރުވާން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އަބަދު ވެސް ރަނގަޅު ކުރަން ހުންނަ ކަންކަން ފާހަގަވަމުންދާ ކަމަށާއި، އެކަންކަމަށް އިސްކަމެއް ދީގެން މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް