ކ. މާލެ
|
25 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 09:38
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ އުފާ ފާޅުކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ސައުދީ ޕްރޯ ލީގު
އަލް ނަސްރުގައި ވެސް ރޮނާލްޑޯ ނުހުއްޓުވޭ!
މި ސީޒަންގައި މިހާތަނަށް އަލް ނަސްރަށް ކުޅެދިން 24 މެޗުން ރޮނާލްޑޯ ވަނީ، 24 ލަނޑު ޖަހައިފައި

ސައުދީ ޕްރޯ ލީގުގައި އަލް އަޚްދޫދާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން އަލް ނަސްރު މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

ލީގުގައި ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗު އަލް ނަސްރު ކާމިޔާބު ކުރީ 3-0 އިންނެވެ. މެޗުގައި އަލް ނަސްރުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު، 13 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖެހީ ސަމީ އަލް ނާޖީ އެވެ. އަލް ނަސްރުގެ ފަހު ދެ ލަނޑު ވެސް އެ ޓީމުން ޖެހީ ދެ ވަނަ ހާފުގަ އެވެ. ދެ ވަނަ ހާފުގައި، މެޗުގެ 77 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމުގެ ތިން ވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ޕޯޗުގަލްގެ ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އެވެ. އޭގެ ތިން މިނެޓު ފަހުން ތިން ވަނަ ލަނޑު ވެސް ޖެހީ ރޮނާލްޑޯ އެވެ. މި ސީޒަންގައި މިހާތަނަށް އަލް ނަސްރަށް ކުޅެދިން 24 މެޗުން ރޮނާލްޑޯ ވަނީ، 24 ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. އެ ޓީމުގައި އޭނާ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އަންނައިރު، ދާދި ފަހުން ޕޯޗުގަލް ޤައުމީ ޓީމުން ޔޫރޯ ކޮލިފިކޭޝަންގައި ކުޅުނު މެޗުތަކުގައި ވެސް ރޮނާލްޑޯ ވަނީ މޮޅަށް ކުޅެފަ އެވެ.

މޮޅާއެކު އަލް ނަސްރު އޮތީ ލީގު ތާވަލްގެ ދެ ވަނަ މަގާމުގަ އެވެ. އެއީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު 14 މެޗުން، 34 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. އެއް ވަނައިގައި އޮތް އަލް ހިލާލާ ދެމެދު އޮތީ ޕޮއިންޓެއްގެ ފަރަގެކެވެ. ނަމަވެސް، އެއީ އަަލް ހިލާލު އެ މެޗު މަދުން ކުޅެފައިވާތީ އެވެ. މެޗުގެ އަދަދު ހަމަކޮށް، އެއް ވަނައިގައި ލީޑު ނެގެމުގެ ފުރުސަތު އަލް ހިލާލަަށް އޮންނާނެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް