ކ. މާލެ
|
24 ނޮވެންބަރ 2023 | ހުކުރު 11:41
މި ސަމާލު ނެރެފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ 9 އިން މެންދުުރު ފަހު ތިނެއް ޖެހުމުގެ ނިޔަލަށް
މި ސަމާލު ނެރެފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ 9 އިން މެންދުުރު ފަހު ތިނެއް ޖެހުމުގެ ނިޔަލަށް
ރާއްޖެއެމްވީ
ރާއްޖޭގެ މޫސުން
ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް، މުޅި ރާއްޖެއަށް ހުދު ސަމާލު ނެރެފި
 
ވިލާގަނޑުގައި 35 މޭލަށް ވައިގަދަ ވާނެ ކަމަށް އެ އިދާރާއިން ލަފާކުރޭ

ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހުމާއެކު، ގުގުރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރާތީ، މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން މުޅި ރާއްޖެއަށް ހުދު ސަމާލު ނެރެފި އެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ދެވަނަ ފަހަރަށް ނެރުނު ހުދު ސަމާލުގައި ބުނީ، މި ސަމާލު ނެރެފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ 9 އިން މެންދުުރު ފަހު ތިނެއް ޖެހުމުގެ ނިޔަލަށް ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މުޅި ރާއްޖެއަށް ވިއްސާރަ ކުރާނެ ކަމަށާއި ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހުމާއެކު، ގުގުރާނެ ކަމަށް އަދި ވިލާގަނޑުގައި 35 މޭލަށް ވައިގަދަ ވާނެ ކަމަށް އެ އިދާރާއިން ވަނީ ލަފާކޮށްފަ އެވެ.

Advertisement

މީގެއިތުރުން ކަނޑުތައް އާދައިގެ ވަރަކަށް މަޑުވާނެ ކަމަށާއި ރާޅުގެ އުސްމިން ހުންނާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ ދެ ފޫޓާއި ހަތަރު ފޫޓާ ދެމެދުގައި އެވެ.

މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާއިން ހުދު ސަމާލު ނެރުނު އިރު، ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރެއިން ފެށިގެން ހުކުރު ދުވަހުގެ ހެނދުނާ ހަމައަށް ވެސް މުޅި ރާއްޖެއަށް ވިއްސާރަވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް ހުދު ސަމާލެއް ނެރެފައިވެ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް