ކ. މާލެ
|
24 ނޮވެންބަރ 2023 | ހުކުރު 05:21
މާލެއަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހެނީ
މާލެއަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހެނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ރާއްޖޭގެ މޫސުން
ބޯކޮށް ވާރޭވެހޭނެކަމަށް ލަފާކޮށް ބޮޑު ބަޔަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި
 
ގއ އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑޫ ސިޓީއަށް އަދި ހއ އަތޮޅުން ފެށިގެން ކ އަތޮޅަށް ވަނީ ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފައި

ބޯކޮށް ވާރޭވެހޭނެކަމަށް ލަފާކޮށް ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފިއެވެ.

މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނީ ގއ އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑޫ ސިޓީއަށް އަދި ހއ އަތޮޅުން ފެށިގެން ކ އަތޮޅަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރޭކަމުގައެވެ. އެލާޓް ނެރެފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 9 ޖެހުމާ ހަމައަށެވެ.

Advertisement

މެޓް އޮފީހުން ބުނީ މިވަގުތުތަކުގައި އެސަރަހައްދުތަކަށް ގުގުރުމާއެކު ބޯކޮށް ވާރޭވެހޭނެކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް