ކ. މާލެ
|
23 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 13:11
ހުޅުމާލޭގައި ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް އެކްސިޑެންޓްވި ކާރު
ހުޅުމާލޭގައި ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް އެކްސިޑެންޓްވި ކާރު
ޓްވިޓަރ
ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓް
ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ކާރު ދުއްވަން އިން މީހާގެ ބަންދަށް 7 ދުވަސް ޖަހައިފި
 
ދެ މީހެއްގެ ހާލު ސީރިއަސް، ފަރުވާ ދެނީ އޭޑީކޭގައި
 
ކާރު ދުއްވަން އިނީ 30 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް

ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުގައި ކާރު ދުއްވަން އިން މީހާގެ ބަންދަށް 7 ދުވަސް ޖަހައިފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކު ކައިރިން ބާރު ސްޕީޑުގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލްނުވެ ގޮސް، ތިން ސައިކަލުގައި ޖެހި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގިއެވެ. މި ކާރު ދުއްވަން އިނީ 30 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓުގެ މައުލޫމާތު ދެމުން ފުލުހުން ބުނިގޮތުގައި، މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ 7:40 ހާއިރުއެވެ. މި އެކްސިޑެންޓުގައި ތިން ސައިކަލުގެ ތެރެއިން ދެ ސައިކަލުގައި ތިބި ދެ ފިރިހެނަކަށާއި އަންހެނަކަށް އަނިޔާވެގެން ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދީފައިވެއެވެ. އަދި ފަހުން ދެ މީހަކު ވަނީ އޭޑީކޭއަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ. މި އެކްސިޑެންޓުގައި ޖުމްލަ 4 މީހަކަށް އަނިޔާވިއެވެ.

Advertisement

އޭޑީކޭއަށް ބަދަލުކުރި 2 މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކަށް ފަރުވާ ދެމުން އަންނަނީ އައިސީޔޫގައެވެ. އަދި އަނެއް މީހާއަށް އެޗްޑީޔޫގައެވެ.

ކާރު ދުއްވަން އިން މީހާ އެރޭ ހައްޔަރުކޮށް، ބަންދުގެ މުއްދަތު ޖަހަން ހުޅުމާލެ ކޯޓަށް ގެންދިއުމުން، އެ ކޯޓުން ވަނީ 7 ދުވަސް ބަންދަށް ދީފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
24 ނޮވެންބަރ 2023 | ހުކުރު 08:27
ދިވެއްސެއް
ކާކުހޭ ކާރު ދުއްވަން އިނީ؟ ވަނަވަރުހާމަކުރާށޭ.