ކ. މާލެ
|
23 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 05:52
އިސްލާމީ މަރުކަޒު
އިސްލާމީ މަރުކަޒު
ރާއްޖެއެމްވީ
މިސްކިތްތަކާއި ބެހޭ މަޖިލިސް
މިސްކިތްތަކާއި ބެހޭ މަޖިލިސް އަލުން އެކުލަވާލަނީ
 
މި މަޖިލީހަކީ މިސްކިތްތަކާއި އިމާމުންގެ ކަންކަމުގައި އިސްތިޝާރީ ލަފާ ދޭ މަޖިލީހެއް

މިސްކިތްތަކާ ބެހޭ މަޖިލިސް އަލުން އެކުލަވާލަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފައިވާކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެ މަޖިލިސް އަލުން އެކުލަވައިލުމާ ގުޅޭގޮތުން އެކްސްގައި މިނސްޓަރު ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒުގެ މެނިފެސްޓޯގައި މިސްކިތްތަކަށް ޚާއްސަ އަހަންމިއްޔަތުކަމެއް ދިނުމަށް ވައުދުވެވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިސްކިތްތަކާ ބެހޭ މަޖިލިސް އެކުލަވައިލަން އަލުން ނިންމެވީ އެހެންވެކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. މިނިސްޓަރު ޝަހީމް ވިދާޅުވީ މި މަޖިލީހަކީ މިސްކިތްތަކާއި އިމާމުންގެ ކަންކަމުގައި އިސްތިޝާރީ ލަފާ ދޭ މަޖިލީހެއްކަމުގައެވެ.

Advertisement

މި ވަގުތު ރާއްޖޭގައި ހާހެއްހާ މިސްކިތް ހުރިކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ވައުދުތަކުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތަކުގެ ހާލަތު ދެނެގަނެވޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން ހިމެނެއެވެ. 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް