ކ. މާލެ
|
23 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 05:24
މެޗުހައި ހަމަނުޖެހުން ހިނގި ވަގުތު، މެސީ އަދި އާޖެންޓީނާގެ ކުޅުންތެރިން ދަނޑުން ފައިބަނީ
މެޗުހައި ހަމަނުޖެހުން ހިނގި ވަގުތު، މެސީ އަދި އާޖެންޓީނާގެ ކުޅުންތެރިން ދަނޑުން ފައިބަނީ
ރޮއިޓާސް
އާޖެންޓީނާ ޤައުމީ ޓީމު
ބްރެޒިލް އަތުން މޮޅުވި ނަމަވެސް، މެސީގެ ކަންބޮޑުވުން ބޮޑު!
 
އާޖެންޓީނާގެ ސަޕޯޓަރުންނާއި، ކުޅުންތެރިންނަކީ އެއް އާއިލާއެއްކަން ފާހަގަކޮށް މެސީ ބުނީ، އަބަދު ވެސް މަސައްކަތް ކުރާނީ ހަމަޖެހުމަށް ކަމަށް

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކޮލިފިކޭޝަންގައި ވާދަވެރި ބްރެޒިލާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވި ނަމަވެސް، މެޗު ކުރިއަށް ދިޔަ ވަގުތު ހިނގައިދިޔަ ކަންތަކާމެދު، އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު އާޖެންޓީނާ އިން ބްރެޒިލް ބަލި ކުރި މެޗު ފެށުމުގެ ކުރިން ސަޕޯޓަރުންގެ މެދުގައި ވަނީ ހަމަނުޖެހުން ހިނގައިފަ އެވެ. އެކަމުގެ ތެރެއިން ދަނޑުގައި ތިބި ފުލުހުން ވަނީ ސަޕޯޓަރުން ހުއްޓުވަން މަސައްކަތް ކޮށްފަ އެވެ. އެ ހަމަނުޖެހުމުގެ ތެރޭގައި ފުލުހުންގެ ފަރާތުން އާޖެންޓީނާގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ވަނީ އެކި ވަރުގެ އަނިޔާތައް ވެސް ލިބިފަ އެވެ.

މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ބުނީ، ބްރެޒިލް މެޗުން ލިބުނު މޮޅާއެކު އާޖެންޓީނާ އަށް ތާރީޚީ ކާމިޔާބީއެއް ލިބުނު ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އަނެއްކާ ވެސް ބްރެޒިލުން އާޖެންޓީނާގެ ސްޕޯޓަރުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގި ކަންކަމުގެ ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި މެސީ ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ. މެސީ ބުނީ، އެއީ އެއްވެސް ވަރަކަށް ބަލައި ގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެއީ ވަރަށް ހިތާމަވެރި ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ހަގީގަތުގައި އެއީ ވަގުތުން ހުއްޓާލަން ޖެހޭ ވަރުގެ ކަމެއް ކަމަށް ވެސް މެސީ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން މެސީ ބުނީ، ބައެއް ފުލުހުން އާޖެންޓީނާގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ގައިގައި ތެޅި މަންޒަރު ފެނުނު ކަމަށާއި، އާޖެންޓީނާ ބައެއް ކުޅުންތެރިން އާއިލާ މެމްބަރުން ވެސް ދަނޑުގައި ތިބި ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ، ލަބަޓަޑޯރެސް ފައިނަލްގައި ވެސް އެކަން އެގޮތަށް ހިނގާފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ، މެޗު ކުޅުމަށް ވުރެ، އެމީހުންގެ ފަރާތުން ފެނުނީ ސަޕޯޓަރުންނާ ދިމާކޮށްލުމަށް އިސަކަން ދިން މަންޒަރު ކަމަށެވެ. އާޖެންޓީނާގެ ސަޕޯޓަރުންނާއި، ކުޅުންތެރިންނަކީ އެއް އާއިލާއެއްކަން ފާހަގަކޮށް މެސީ ބުނީ، އަބަދު ވެސް މަސައްކަތް ކުރާނީ ހަމަޖެހުމަށް ކަމަށެވެ.

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ދެކުނު އެމެރިކާ ސަރަހައްދުގެ ކޮލިފިކޭޝަންގައި އާޖެންޓީނާ އިން ޕޯޗުގަލް ބަލިކުރީ 1-0 އިންނެވެ. މިއީ، ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފިކޭޝަންގެ މެޗެއްގައި، އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ބްރެޒިލް ބަލިވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް